Mérieux NutriSciences oferuje pełen zestaw testów odpowiednich do oceny właściwości fizycznych i chemicznych produktów technicznych, substancji czynnych i gotowych produktów. Nasi specjaliści są przygotowani do wykonywania szerokiego zakresu badań wymaganych do rejestracji produktów agrochemicznych i środków ochrony roślin. Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi (np. CIPAC, OECD) i wewnętrznie zatwierdzonymi metodami. 

Fizyczne i chemiczne właściwości:

 • Widmo absorpcyjne (UV/Vis, FT-IR, NMR, MS, HRMS, XRD, i in.)
 • Punkt topnienia i zakres wrzenia
 • pH – kwasowość lub zasadowość
 • Gęstość względna i gęstość nasypowa
 • Napięcie powierzchniowe
 • Rozpuszczalność w wodzie i rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych
 • Współczynnik podziału (n-oktanol / woda)
 • Lepkość
 • Stabilność w rozpuszczalnikach organicznych
 • Stała dysocjacji w środowisku wodnym
 • Fizyczny / łączny stan, wygląd, barwa, zapach
 • Ciśnienie pary
 • Reaktywność względem materiału opakowania
 • Rozkmieszczenie przestrzenne cząstek (granulometria)
 • Hydroliza
 • Fotoliza w środowisku wodnym
 • Przyspieszone i długoterminowe (shelf-life) badania stabilności
 • Stabilność termiczna i powietrzna
 • Skład dymu

Właściwości techniczne preparatów:

 • Zwilżalność
 • Wrażliwość, spontaniczność i stabilność dyspersji
 • Mokra i sucha analiza sitowa
 • Zdolność emulgowania, ponownego emulgowania i stabilność emulsji
 • Czas rozkładu
 • Rozkład wielkości cząstek, zawartość pyłu, ścieralność kruchość
 • Trwałość piany
 • Zdolność płynięcia / spłukiwalność / pylistość
 • Prędkość spalania / kompletności spalania
 • Właściwości techniczne aerozoli (wzór rozpylania, zapychanie itp.
 • Stopień rozpuszczalności

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
18 październik 2021
Chicago, IL, 18 października 2021 r. – grupa Mérieux NutriSciences, wiodący dostawca usług dla sektora spożywczego na całym świecie, przyjęła nowe logo i tożsamość marki, podkreślające następującą mis...
13 wrzesień 2021
Pochodne hydroksyantracenu stanowią grupę składników naturalnie występujących w wielu roślinach, które są stosowane w żywności, napojach i suplementach diety w celu poprawy funkcjonowania jelit. ...
18 październik 2021
Chicago, IL, 18 października 2021 r. – grupa Mérieux NutriSciences, wiodący dostawca usług dla sektora spożywczego na całym świecie, przyjęła nowe logo i tożsamość marki, podkreślające następującą mis...
13 wrzesień 2021
Pochodne hydroksyantracenu stanowią grupę składników naturalnie występujących w wielu roślinach, które są stosowane w żywności, napojach i suplementach diety w celu poprawy funkcjonowania jelit. ...