Badania chemikaliów nie są wykonywane w oddziale Mérieux NutriSciences w Polsce.

Badania chemikaliów są wykonywane w wybranych oddziałach Mérieux NutriSciences zlokalizowanych w Europie.

Aby dowiedzieć się więcej o ofercie Mérieux NutriSciences z zakresu badania AgroChemii odwiedź wersję angielską naszej strony internetowej.

Najbardziej popularne usługi

Wszystkie nasze usługi

- Właściwości fizykochemiczne i techniczne
- Oznaczanie substancji czynnych i zanieczyszczeń
- Badania stabilności

- Analiza pięcioszarżowa (Five-batch analysis)
- Wstępne badania przesiewowe

- Badania dla określenia charakterystyki substancji

- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Właściwości techniczne preparatów

Testy toksykologiczne w celu oceny potencjalnych zagrożeń zdrowotnych agrochemikaliów, produktów biobójczych i innych substancji.

Bakteryjny test mutacji powrotnych

Test In vitro - mikrojąderkowy test dotyczący komórek ssaków

Test In vivo mikrojąderkowy test erytrocytów w komórkach u ssaków

Test In vitro badania mutacji genowych w komórkach ssaków

Testy ekotoksykologiczne

    - Toksyczność dla organizmów wodnych

    - Wpływ na organizmy lądowe

Obecność i zachowanie w środowisku