Laboratoria Merieux NutriSciences mogą wykonywać testy toksykologiczne w celu oceny potencjalnych zagrożeń zdrowotnych agrochemikaliów, produktów biobójczych i innych substancji. Nasi eksperci przeprowadzają szereg badań toksykologicznych, zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP) oraz wszystkimi światowymi standardami jakości i bezpieczeństwa.

Mérieux NutriSciences - Badania Toksykologiczne Agrochemikaliów

Firma Merieux NutriSciences może wykonywać wszystkie niezbędne testy toksykologiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Testy toksykologiczne:

 • Podrażnienia skóry (RHE) (OECD 439) lub żrące (RHE) (OECD 431)
 • Podrażnienie skóry (ostre podrażnienia skóry / korozja) (OECD 404)
 • Podrażnienie oczu na zrekonstruowanym ludzkim nabłonku - rogówce (RhCE) (OECD 492)
 • Podrażnienie oczu (bydlęcej, zmętniałej rogówki i jej przepuszczalność (BCOP) (OECD 437) oraz na wyizolowanym oku kurczaka (ICE) (OECD 438))
 • Ostre podrażnienie oczu / korozja (OECD 405)
 • Uczulenie skóry u świnek morskich (Test Buehlera i Magnusson / Kligman test maksymalizacji świnki morskiej (OECD 406))
 • In chemico działanie uczulające na skórę - bezpośredni test reaktywności peptydów (DPRA) (OECD 442 C)
 • Toksyczność ostra doustna - Metoda klas ostrej toksyczności (OECD 423)
 • Toksyczność ostra doustna – procedura zwiększającej się dawki (OECD 425)
 • Toksyczność ostra przy wdychaniu (OECD 403)
 • Ostra toksyczność skórna (OECD 402)

Może Cię również zainteresować