Laboratoria Merieux NutriSciences mogą wykonywać badania mutagenności i genotoksyczności. Proponujemy program badań przesiewowych w celu zidentyfikowania różnego rodzaju substancji, agrochemikaliów i produktów biobójczych, które mogą spowodować trwałe zmiany oraz zmiany przenoszone w ilości lub strukturze pojedynczych segmentów genu lub genów, bloku genów lub chromosomów. Celem badań genotoksyczności jest ocena potencjalnej genotoksyczności substancji aby móc zidentyfikować genotoksyczne czynniki rakotwórcze na wczesnym etapie, tak aby zrozumieć mechanizm, dzięki któremu niektóre substancje rakotwórcze i reprodukcyjne lub toksyczne substancje mogą wywoływać mutacje linii zarodkowej, które mogą prowadzić do zaburzeń dziedzicznych. 

Nasi specjaliści prowadzą badania mutagenności zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP) oraz wszystkimi światowymi standardami jakości i bezpieczeństwa. 

Testy na działanie mutagenne:

  • Bakteryjny test mutacji powrotnych (test Amesa) (OECD 471) 

Bakteryjne badanie mutacji powrotnych wykorzystuje aminokwasy wymagające co najmniej pięciu szczepów Salmonella typhimurium oraz Escherichia coli do wykrycia mutacji punktowych przez podstawienia substytów lub ramek odczytu.

  • Test In vitro - mikrojąderkowy test dotyzący komórek ssaków (OECD 487)

Mikrojąderkowy test in vitro jest testem genotoksyczności do wykrywania mikrojądra w cytoplazmie komórek międzyfazowych.

  • Test In vivo mikrojąderkowy test erytrocytów w komórkach u ssaków (OECD 474)

Test in vivo u ssaków, w mikrojąderku służy do wykrywania uszkodzenia wywołanego przez badaną substancję w stosunku do chromosomów lub mitotycznych erytroblastów, w oparciu o analizę próbki erytrocytów ze szpiku kostnego i / lub komórki krwi obwodowej zwierząt.

  • Test In vitro badania mutacji genowych w komórkach ssaków - Test chłoniaka mysiego (MLA) (OECD 490)

Badanie in vitro komórek ssaków - genu mutacji, może być stosowany do wykrywania mutacji genów indukowanych przez substancje chemiczne.

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
18 październik 2021
Chicago, IL, 18 października 2021 r. – grupa Mérieux NutriSciences, wiodący dostawca usług dla sektora spożywczego na całym świecie, przyjęła nowe logo i tożsamość marki, podkreślające następującą mis...
13 wrzesień 2021
Pochodne hydroksyantracenu stanowią grupę składników naturalnie występujących w wielu roślinach, które są stosowane w żywności, napojach i suplementach diety w celu poprawy funkcjonowania jelit. ...
18 październik 2021
Chicago, IL, 18 października 2021 r. – grupa Mérieux NutriSciences, wiodący dostawca usług dla sektora spożywczego na całym świecie, przyjęła nowe logo i tożsamość marki, podkreślające następującą mis...
13 wrzesień 2021
Pochodne hydroksyantracenu stanowią grupę składników naturalnie występujących w wielu roślinach, które są stosowane w żywności, napojach i suplementach diety w celu poprawy funkcjonowania jelit. ...