Mérieux NutriSciences oferuje szeroki zakres usług badawczych do oceny środowiskowego ryzyka agrochemikaliów i produktów biobójczych, a także wiedzę specjalistyczną aby pomóc Państwu z globalnymi regulacjami.

Testy ekotoksykologiczne:

-Toksyczność dla organizmów wodnych:

 • Test ostrego unieruchomienia Daphnia sp. (OECD 202)
 • Test hamowania wzrostu dla Algi słodkowodnej i sinic (OECD 201)
 • Badanie toksyczności ostrej u ryb (OECD 203)
 • Test zahamowania oddychania za pomocą czynnego osadu (OECD 209)
 • Test reprodukcji Daphnia magna (OECD 211)
 • Ryby, badanie wzrostu narybku (OECD 215)
 • Bioakumulacja u ryb (OECD 305)

- Wpływ na organizmy lądowe:

 • Badanie toksyczności ostrej u dżdżownic (OECD 207)
 • Test reprodukcji u dżdżownic (OECD 222)
 • Mikroorganizmy glebowe - test transformacji azotu (OECD 216)
 • Mikroorganizmy glebowe - test transformacji węgla (OECD 217)
 • Test roślin lądowych (OECD 208)
 • Badanie ostrej toksyczności doustnej u pszczół (OECD 213)
 • Badanie toksyczności ostrej poprzez kontakt u pszczół (OECD 214)
 • Badanie ostrej toksyczności doustnej u latających ptaków (OECD 223)
 • Badanie toksyczności pokarmowej u ptaków (OECD 205)

Obecność i zachowanie w środowisku:

 • Oszacowanie współczynnika adsorpcji (Koc) na glebie i osadach ściekowych z użyciem HPLC (OECD 121)
 • Adsorpcji / desorpcji za pomocą metody równowagi partii (OECD 106)
 • Biodegradowalność (OECD 301)
 • Nieodłączne badania podatności na biodegradację (OECD 302)
 • Biodegradacja w glebie (aerobic) (OECD 304)
 • Transformacje tlenowe i beztlenowe zachodzące w glebie (OECD 307)
 • Przemiany tlenowe i beztlenowe w osadach wodnych systemów (OECD 308)
 • Wymywanie w kolumnach glebowych (OECD 312)

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
18 październik 2021
Chicago, IL, 18 października 2021 r. – grupa Mérieux NutriSciences, wiodący dostawca usług dla sektora spożywczego na całym świecie, przyjęła nowe logo i tożsamość marki, podkreślające następującą mis...
13 wrzesień 2021
Pochodne hydroksyantracenu stanowią grupę składników naturalnie występujących w wielu roślinach, które są stosowane w żywności, napojach i suplementach diety w celu poprawy funkcjonowania jelit. ...
18 październik 2021
Chicago, IL, 18 października 2021 r. – grupa Mérieux NutriSciences, wiodący dostawca usług dla sektora spożywczego na całym świecie, przyjęła nowe logo i tożsamość marki, podkreślające następującą mis...
13 wrzesień 2021
Pochodne hydroksyantracenu stanowią grupę składników naturalnie występujących w wielu roślinach, które są stosowane w żywności, napojach i suplementach diety w celu poprawy funkcjonowania jelit. ...