Merieux NutriSciences może wspierać w rozwoju i walidacji metod odpowiednich do ilościowego oznaczania i identyfikacji składników czynnych oraz toksykologicznie istotnych lub innych zanieczyszczeń, zarówno agrochemicznych i biocydów.

Mérieux NutriSciences - Analiza pięcioszarżowa (Five-batch analysis) i Charakterystyka Substancji

Analiza pięcioszarżowa (Five-batch analysis)

Analiza pięcioszarżowa jest jednym z kluczowych badań, które należy przedłożyć do rejestracji produktów agrochemicznych i biobójczych substancji czynnych. Jej celem jestidentyfikacja i określenie ilości aktywnych składników oraz zanieczyszczeń w pięciu reprezentatywnych szarżach produktu.

Mérieux NutriSciences oferuje sprawdzoną wiedzę w analizie pięcioszarżowej, w oparciu o doświadczenie dotyczące 100 różnych substancjach aktywnych. Nasi eksperci stale poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności analityczne, aby sprostać stale rosnącym wymaganiom prawnym. Co roku wykonujemy w naszych wyspecjalizowanych laboratoriach ogromną ilość badań pięcioszarżowych.

Wstępne badania przesiewowe

Badania przesiewowe są wykonywane w laboratorium Merieux NutriSciences w Szanghaju zapewniając ocenę zanieczyszczenia substancji aktywnych lub produktów technicznych przed rozpoczęciem analizy pięcioszarżowej.

Nasze analizy badań przesiewowych mogą dostarczyć dokładnych informacji na temat składu chemicznego produktów technicznych.

Ponadto opracowujemy i walidujemy metody dla następujących rodzajów oznaczeń:

  • Testy
  • Izomery optyczne
  • Zanieczyszczenia
  • Produkty degradacji (w tym badań przymusowych dla degradacji)

Może Cię również zainteresować