Professionaliteit en continu bijscholen is het devies bij deze afdeling.

Merieux_NutriSciences_-_Monstername

De groep specialisten die zich bezighoudt met monsterneming en activiteiten in het veld zorgt ervoor dat ze steeds up to date blijven en werkt altijd volgens de meest recente monsternemingsrichtlijnen. De milieu-afdeling van Mérieux NutriSciences beschikt over een goed uitgerust wagenpark voor het vervoer van bemonsterings- en analyseapparatuur, monstercontainers en monsters.

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?