Monstername in de milieusector is een fundamenteel onderdeel van het analytische proces, aangezien er in dit stadium een significante en representatieve steekproef wordt gecreëerd. Door een correct uitgevoerde steekproef wordt de waarheidsgetrouwheid van de analytische gegevens gewaardorgd.

merieux_nutrisciences_sampling.jpg

Mérieux NutriSciences voert steekproeven uit op alle milieumatrices: met name voor water, afval en land worden de officiële UNI-methoden en de nationale richtlijnen van andere landen gerespecteerd.

Waterbemonstering

Mérieux NutriSciences houdt zich bezig met water bestemd voor menselijke consumptie, afvalwater en grondwater. De referentiewetgeving verschilt duidelijk niet alleen voor nalevingslimieten, maar ook voor de bemonsteringsmethoden die afhankelijk van het specifieke geval moeten worden gebruikt. Afhankelijk van de vereiste analytische test wordt rekening gehouden met verschillende UNI-algemene technische normen en andere specifieke regels. Elke monstername wordt gevolgd door het indienen van de juiste en noodzakelijke documentatie: monsternameverslag en acceptatieformulier.

Afvalbemonstering

Wat afvalbemonstering betreft, is de standaard UNI 10802 de referentiestandaard. Deze standaard is van toepassing is op alle soorten afval: vloeibaar, gesmolten, vloeibaar slib, pasta-achtige modder, poeders of korrelig afval, grof, monolithisch of massaal afval. Monstername is essentieel bij het analyseren van product categorieën analyses. In de huidige versie van de norm is bemonstering een integraal onderdeel van zowel de chemische analyse als het analyseproces. Hierbij is de monstername gericht op het verkrijgen van een representatief monster van het te kenmerken afval.

Mérieux NutriSciences voert afvalbemonstering uit door:

  • definitie van het bemonsteringsplan;
  • handmatige bemonstering en voorbereiding van testporties van het laboratoriummonster.

Het opstellen van het bemonsteringsplan moet gebeuren vóór de inzameling van elke vorm van afval (vast of vloeibaar). Volgens de technische wetgeving en wetgeving inzake classificatie is de opstelling van een dergelijk document een fundamenteel en integraal onderdeel van de monstername. Dit bemonsteringsplan is essentieel voor de verzameling van alle informatie die nodig is voor de uitvoering van een representatieve steekproef en volgens de veiligheidsvoorschriften.

Bemonstering van de bodem

Met betrekking tot de bodem, behandelt Mérieux NutriSciences de bemonstering van grond:

  • op besmette locaties om hun mate van verontreiniging te verifiëren;
  • in niet-besmette gebieden om het mogelijke hergebruik van de grond die uit opgravingen is verkregen te verifiëren.

De bemonsteringsmethoden en de analytische screening die moeten worden toegepast in overeenstemming met het uiteindelijke doel, worden daarom vastgesteld.

 

Na de verzameling en ongeacht de bemonsterde matrix voldoet Mérieux NutriSciences aan de bewaartijd die is vastgesteld door de relevante bemonsteringsregels voor alle parameters. Hierbij wordt het monster gestabiliseerd wanneer dat nodig is om de juiste testuitvoering mogelijk te maken. Als de houdtijd is ingesteld op nul, wordt de veldanalyse onmiddellijk na de bemonstering uitgevoerd, met gekalibreerde gereedschappen. Deze gereedschappen ondergaan periodieke controles om dezelfde betrouwbaarheid van het resultaat te garanderen dat wordt geleverd door onze laboratoriuminstrumenten.

Dankzij de apparatuur en het bekwame team dat zich toelegt op veldactiviteiten, voert Mérieux NutriSciences monstername campagnes van een opmerkelijk bereik uit. Zo voert Mérieux NutriSciences monstername uit op grote en gestructureerde netwerken op grondwaterniveau, monsternames van teruggewonnen bodems of voor hun hergebruik, afvalbemonstering voor bedrijven, petrochemische industrie fabrieken, bedrijven die grondstoffen produceren, saneringsbedrijven of afvalverwerkingsfabrieken.

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?