Mérieux NutriSciences voert analyses uit op drinkwater en mineraalwaters.

Merieux_NutriSciences_-_Drinkwater

Onze gespecialiseerde laboratoria doen microbiologische analyses om mogelijk schadelijke bacteriën op te sporen en chemische analyses om te screenen op radioactiviteit, residuen en contaminanten, waaronder zware metalen, PCB’s en dioxinen. We bieden ook specifieke tests op Legionella pneumophila aan om de kans op Veteranenziekte te verlagen. Wij testen de waterkwaliteit van zwem- en douchewater in publieke zwembaden en sauna’s, maar ook van water dat gebruikt wordt in de landbouw voor irrigatie en beregening, en van industrieel proces- en afvalwater. Preventieve maatregelen worden genomen om besmetting te beperken, bacteriegroei in kritieke omgevingen te voorkomen en het Legionella niveau of de aanwezigheid van andere specifieke contaminanten zoals Pseudomonas te controleren.

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?
13 November 2019
Nieuwsbrief
Klik hier voor onze november nieuwsbrief.
13 November 2019
Nieuwsbrief
Klik hier voor onze november nieuwsbrief.