Als onderdeel van onze analysediensten hebben we ook een Klantenserviceteam met bekwame, gespecialiseerde laboranten die:

Merieux_NutriSciences_-_Bekwame_gespecialiseerde_klantenservice
  • testmonsters invoeren in het bedrijfsbrede IT systeem (LOGIN),
  • technisch advies en advies op het gebied van regelgeving geven;
  • analyseplannen opstellen conform de wettelijke eisen of speciale wensen van de klant;
  • geannoteerde rapportages maken (testrapporten), nalevingsbeoordelingen, interpretaties en commentaar op analyseresultaten om te voldoen aan regelgeving of speciale eisen (AIA*), wettelijk toegestane afwijkingen, speciale technische specificaties, technische normen, etc.) of eigen, specialistische chemische kennis van industriële processen en de daarvoor gebruikte testen,
  • rapporten opstellen voor onderzoeksdoeleinden (analyses die in type en tijdsbesteding verder gaan dan de gebruikelijke analyses);
  • nauw samenwerken met de afdeling verkoop, het laboratorium en de administratie,
  • publieke en private instanties adviseren in het geval van rechtszaken, beslaglegging, etc.

 * Autorizzazione Integrata Ambientale is een integraal milieukeur dat zowel milieupreventie als -controle omvat. Fabrieken krijgen hiermee onder specifieke voorwaarden toestemming voor bepaalde activiteiten.

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?