Mérieux NutriSciences is al meer dan 40 jaar specialist in het meten, bemonsteren en analyseren van afvalwaterstromen.  Onderzoek van afvalwater is nodig in het kader van de Waterwet en ten behoeve van lozingsvergunningen. Wij voeren afvalwateronderzoek uit voor het verkrijgen van lozingsvergunningen en het vaststellen van de vervuilingswaarde van het geloosde water.

Merieux_NutriSciences_-_Afvalwater

Hoe gaan we om met afvalwater? Dat is voor veel bedrijven een belangrijke vraag, vanwege de kosten en de milieueffecten. Mérieux NutriSciences is expert op het gebied van afvalwater: wij meten, bemonsteren, analyseren en adviseren, zodat u weet hoe u het beste om kunt gaan met afvalwater.

Waterwet
Bedrijven moeten zich houden aan de Waterwet(voorheen Wet Verontreiniging oppervlaktewateren (W.V.O.). Hierin worden ze geconfronteerd met ‘meten, bemonsteren en analyseren van afvalwater’, kortweg ‘afvalwateronderzoek’. Daarbij hanteert de Waterwet twee uitgangspunten:
1. Voor elke lozing is een lozingsvergunning vereist.
2. De vervuiler betaalt verontreinigingsheffing.

Lozingsvergunning
Lozingsvergunningen worden afgegeven door gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders (waterschappen, zuiveringsschappen). Hierin staan lozingseisen waaraan de afvalwaterstroom moet voldoen, en vaak ook voorschriften voor periodieke bemonstering en analyse.

Verontreinigingsheffing en analyses
De aanslag verontreinigingsheffing wordt, conform de heffingsverordening van de waterkwaliteitsbeheerder, vaak gebaseerd op onderzoeksgegevens.
Mérieux NutriSciences is gespecialiseerd in afvalwateronderzoek, lozingsvergunningen en verontreinigingsheffingen. Wij beschikken over een afvalwaterlaboratorium dat voor u de noodzakelijke analyses kan uitvoeren. Ook adviseren wij bedrijven over de aanvraag van een lozingsvergunning en bij de berekening van de verontreinigingsheffing.

Opdrachtgevers
Afvalwateronderzoek is een specialisme van Mérieux NutriSciences. Met dat specialisme werken wij voor veel verschillende bedrijven en overheden:
• voedingsmiddelenproducenten
• waterkwaliteitsbeheerders
• advies- en ingenieursbureaus
• bouwers van zuiveringsinstallaties
• ziekenhuizen en instellingen
• overheidsinstellingen
• papierindustrie
• metaalindustrie
• textielwasserijen
• recreatieparken

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?
13 November 2019
Nieuwsbrief
Klik hier voor onze november nieuwsbrief.
13 November 2019
Nieuwsbrief
Klik hier voor onze november nieuwsbrief.