De Arbowet gaat over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. Daaronder valt ook het identificeren, beoordelen en beheersen van chemische, fysische en biologische milieurisico’s die voortkomen uit industriële activiteiten, zowel op de werkvloer als daarbuiten, en zowel met het oog op preventie als remediëring. Wat betreft chemische verontreinigingen neemt Mérieux NutriSciences monsters en analyseert deze op verontreinigingen die veel voorkomen op de werkvloer. Daarnaast voeren we ook metingen van geurconcentraties (sterk aan te bevelen in geval van stankoverlast) uit en milieucontroles met behulp van draagbare apparatuur (in alle mogelijke verontreinigingssituaties, bijvoorbeeld ten gevolge van sanering, brand, etc.).

Merieux_NutriSciences_-_Chemisch_arbeidsomstandigheden

Downloadbare ‘Chain of custody’

De ‘Chain of custody’ (ketenbewakingsdocument) is een cruciaal document waarmee de informatie over de monsters tijdens monstername, transport, analyse en rapportage bewaakt wordt. Dit document garandeert de traceerbaarheid van elk monster. Mérieux NutriSciences levert downloadbare sjablonen om in te vullen die het monster door het hele traject vergezellen.

Asbest en kunstvezels

Met behulp van geaccrediteerde analysetechnieken zoals PCM (fasecontrastmicroscopie) en SEM (scanning electron microscope), bemonstert en analyseert Mérieux NutriSciences alle verontreinigingen die typisch voorkomen op de werkvloer, zoals minerale vezels en asbest.

Chemische stoffen

Mérieux NutriSciences kan ook chemische verontreinigingen die vaak voorkomen op de werkvloer bemonsteren en analyseren, zoals organische (aromatische en gechloreerde verbindingen) en anorganische (metalen, zuren, ammonia, aldehydes, etc.) verontreinigingen.

Canister

Bodemgasbemonstering wordt meestal uitgevoerd in verontreinigde gebieden of mogelijk met dampen van gevaarlijke stoffen verontreinigde gebieden. De meting is er over het algemeen op gericht om de concentratie van de verbindingen te bepalen, op basis waarvan een analyse plaatsvindt van het carcinogene, toxische en genotoxische risico. Onder de diverse stoffen die met de Canister-methode gedetecteerd kunnen worden, zijn organische verbindingen (EPA TO 15) en MADEP koolwaterstoffracties (MADEP APH REV. 1 2009).

GAS FREE analyse

Mérieux NutriSciences kan monsters nemen van verontreinigingen en deze analyseren en op basis daarvan een testrapport opstellen ten behoeve van een GAS FREE Certificate

 

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?
20 Mei 2020
Company News
Mérieux NutriSciences Corporate Social Responsibility Report 2019 is now available!  Our 2019 CSR Report is the occasion to reaffirm our commitment toward sustainabili...
5 Mei 2020
Markt nieuws
Dit jaar is 5 mei een officiele feestdag. Er worden geen monsters opgehaald bij onze klanten en er is deze dag geen monsterontvangst. Indien u graag een andere datum wilt plannen, kunt ...
20 Mei 2020
Company News
Mérieux NutriSciences Corporate Social Responsibility Report 2019 is now available!  Our 2019 CSR Report is the occasion to reaffirm our commitment toward sustainabili...
5 Mei 2020
Markt nieuws
Dit jaar is 5 mei een officiele feestdag. Er worden geen monsters opgehaald bij onze klanten en er is deze dag geen monsterontvangst. Indien u graag een andere datum wilt plannen, kunt ...