De laboratoria van Mérieux NutriSciences bepalen de microbiologische verontreiniging (bacteriën, schimmels, Legionella, etc.) op specifieke voedingsbodems met behulp van een SAS monsternameapparaat (voor de detectie van microbiologische, via de lucht overdraagbare componenten) of met behulp van swabs en afdrukplaten (voor het beoordelen van de microbiologische component op oppervlakken). Verificatie van de verontreiniging van de bemonsterde plekken leidt tot het bepalen en identificeren van mogelijke risico’s voor de werknemers.

Downloadbare ‘Chain of custody’

De ‘Chain of custody’ (ketenbewakingsdocument) is een cruciaal document waarmee de informatie over de monsters tijdens monstername, transport, analyse en rapportage bewaakt wordt. Dit document garandeert de traceerbaarheid van elk monster. Mérieux NutriSciences levert downloadbare sjablonen om in te vullen die het monster door het hele traject vergezellen.

Microbiologische  parameters

Bepaling van de microbiologische verontreiniging (bacteriën, schimmels, Legionella, etc.) op specifieke voedingsbodems en met behulp van een SAS monsternameapparaat (voor de detectie van microbiologische, via de lucht overdraagbare componenten) of met behulp van swabs en afdrukplaten (voor het beoordelen van de microbiologische component op oppervlakken), is van groot belang om de verontreiniging van de bemonsterde plekken te verifiëren. De werkzaamheden van Mérieux NutriSciences zorgen ervoor dat mogelijk gevaarlijke situaties voor werknemers gedefinieerd en herkend worden.

Legionella

Legionella is een organisme dat overal aanwezig is en zich vooral snel vermenigvuldigt in warm water met een temperatuur van 32 tot 45 °C. Veteranenziekte is niet overdraagbaar van mens tot mens maar wordt overgedragen via aërosolen en besmet water, bijvoorbeeld in ruimtes met air conditioning of luchtbevochtigers. De bacterie vermenigvuldigt zich vooral in vochtig en warme of verwarmde omstandigheden, zoals in leidingsystemen, condensatoren en koelsystemen, en vormt dan een soort bacteriële aanslag. Dit betekent dat Legionella en de veteranenziekte een serieus probleem vormen voor de volksgezondheid, omdat er een risico zit in alle situaties waarin mensen samenkomen of samenleven, zoals verpleeghuizen, bejaardenhuizen, ziekenhuizen, zwembaden en sauna’s en andere openbare plekken waar sprake is van air conditioners, luchtbevochtigers of luchtbehandeling of waterrecirculatiesystemen. Mérieux NutriSciences bemonstert en analyseert zowel water als lucht voor de bepaling en kwantificering van Legionella.

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?