De term "afval" verwijst naar elk materiaal-in vaste, vloeibare of halfvaste vorm-, weggegooid of verlaten en afkomstig van een industriële, agrarische, openbare of huishoudelijke activiteit.

merieux_nutrisciences_characterization_classification_final_destination_of_waste.jpg

Karakterisatie van afval

Mérieux NutriSciences ondersteunt producenten bij het karakteriseren van afval en helpt hen bij het samenstellen van het afvalrapport en het plannen van het bemonsteringsplan. Na de karakterisering is het mogelijk om de EAC-code van het afval te identificeren en het testplan te kiezen om door te gaan met de classificatie.

Classificatie van afval

Mérieux NutriSciences voert afvalanalyses uit voor classificatie, bijvoorbeeld om de gevarenklasse te specificeren. De classificatie van afvalstoffen is daarom een ​​essentiële en fundamentele stap waarvan de effecten van invloed zijn op alle volgende fasen van hun behandeling.

Tests die kunnen worden uitgevoerd:

  • in vitro tests om het gedrag van materialen bij extreme pH (met name hoog of bijzonder laag) en
  • eco-toxicologische tests

 

Eindbestemming

Laboratoriumtests zijn ook belangrijk voor het beoordelen van de eindbestemming van afval. Mérieux NutriSciences bereidt specifieke analyseplannen voor en voert deze uit om afval te identificeren dat zal worden verwijderd of dat kan worden teruggewonnen (bijv. Brandstof uit afval, aggregaten, enz.). Hiermee kunnen ook bijproducten worden identificeerd, welke kunnen worden gerecycleerd volgens relevante Europese voorschriften (bijv. Glas, metalen, enz.)

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?