‘Afval’ is alles wat, hetzij volgens de wettelijke definitie, hetzij na een industrieel of landbouwproces, hetzij als gevolg van publieke of private huishoudelijke activiteiten, overblijft of weggegooid wordt. In vorm kan afval vast, vloeibaar of halfvloeibaar zijn.

Bij elk fabricageproces ontstaan vaste en vloeibare reststromen die juist geclassificeerd moeten worden om te zorgen dat ze correct verwerkt of afgevoerd wordt. De laboratoria van Mérieux NutriSciences kunnen afval classificeren en klanten ondersteunen bij het opstellen van een afvalverwerkingsprogramma.

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?