Asbest is een minerale vezel die in veel landen niet meer gebruikt mag worden vanwege het risico op ernstige ziekten ten gevolge van langdurige inademing van deze vezels.

Merieux_NutriSciences_-_Asbest_en_Kunstvezels

Kunstmatige glasvezels (minerale wol, vuurvaste keramische vezels) kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en vereisen speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik of verwijdering. Bij Mérieux NutriSciences is expertise in het analyseren van asbest en kunstmatige glasvezels ruim voorhanden. In de loop der jaren hebben wij effectieve methoden ontwikkeld voor het detecteren, kwantificeren en typeren van het totale gehalte aan asbest, asbeststof en losse vezels in elk array en elke concentratie. Enkele van de meest onderzochte gevallen zijn vaste afvalstoffen zoals asbestplaat of asbestcement, bouwafval, vuurvaste materialen, synthetische vezels en materialen waarin vermoedelijk asbest verwerkt is, en ballastbedden voor spoorrails.

Inventarisatie

Mérieux NutriSciences kan de inventarisatie, kartering en typering van asbesthoudende producten in gebouwen, fabrieken etc. verzorgen.

Statusbeoordelingen

Mérieux NutriSciences kan asbesthoudende producten beoordelen en de gezondheidsrisico’s bepalen met behulp van goedgekeurde algoritmes; ook de staat van asbestcement daken kunnen we volgens de geldende regels beoordelen.

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?