Asbest is een minerale vezel waarvan het gebruik in veel landen is verboden vanwege het risico op ernstige ziekten als gevolg van langdurige inademing van de vezels. Glasvezels (zoals minerale wol, vuurvaste keramische vezels, enz.) kunnen schade aan de gezondheid veroorzaken en vereisen speciale zorg bij het hanteren of weggooien.

Merieux_NutriSciences_-_Asbest_en_Kunstvezels

Ondanks dat het al jaren in Europa verboden is, is asbest nog steeds aanwezig op werkplekken, schepen, treinen, apparatuur, tunnels en pijpleidingen van openbare en particuliere waternetwerken. Omdat het tussen 1961 en 1990 op grote schaal werd gebruikt als bouwmateriaal, zijn miljoenen tonnen asbest nog steeds aanwezig in gebouwen en vormen niet alleen een risico voor werknemers in de bouw- en onderhoudssector, maar mogelijk ook voor iedereen die zich in deze gebouwen bevindt.

In het advies over de kwestie "De EU bevrijden van asbest", verklaart het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) dat de volledige verwijdering van alle asbest en alle producten die het bevatten, een prioriteit voor de Europese Unie moet zijn.

Mérieux NutriSciences biedt haar ervaring in de analyse van asbest en glasvezels aan: in de loop der jaren zijn er effectieve technieken ontwikkeld voor het detecteren, kwantificeren en typeren van totaal asbest, asbest in poeder en vrije vezels in elke matrix en in elke concentratie.

Onder de meest frequent geanalyseerde matrices zijn:

  • Vast afval (zoals asbest of asbestcement) bouwafval, vuurvast materiaal, kunstmatige vezels
  • Materialen met een vermoedelijke aanwezigheid van asbest
  • Spoor ballast.

Mérieux NutriSciences verricht de analyse van asbest op vaste monsters en asbestvezels in de lucht, door middel van verschillende analysemethoden:

  • MO = Optische Microscopie
  • SEM - EDS = Elektronenmicroscopie Scannen met Microanalyse
  • XRPD = Diffractometrie Röntgenpoeder
  • FT-IR = Fourier-Transformatie Infrarood Spectroscopie

Dankzij de analyses worden de verschillende vormen van gereguleerd asbest geïdentificeerd en gekwantificeerd: chrysotiel, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet, amosiet, tremoliet.

Naast de tests, behandelt Mérieux NutriSciences de inventarisering, in kaart brenging en karakterisering van industriële producten gemaakt van asbesthoudende materialen op werkplekken, gebouwen, fabrieken, enz .; het beoordeelt ook de conserveringsstatus van producten die asbest bevatten en de beoordeling van gezondheidsrisico's door erkende algoritmen. De beoordeling van de status van asbestbetonnen daken wordt ook uitgevoerd volgens de geldende voorschriften.

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?
9 Mei 2019
Acquisitie
  Mérieux NutriSciences expands its footprint in Europe by entering the German food safety testing market with the acquisition of Institut Kirchhoff Tassin la Demi-Lune, France - May 9th -...
30 April 2019
Nieuwsbrief
Klik hier voor nieuwsbrief van april 2019