Mérieux NutriSciences - Water & Milieu

lucht- en waterkwaliteit zijn essentieel voor alles wat leeft; het bepaalt de kwaliteit van ons leven en de gezondheid van ons milieu. ook uit zakelijk oogpunt is het essentieel om milieurisico’s te beperken en uw reputatie als verantwoord ondernemer te beschermen.

Als een van de grootste namen in de milieuwetenschappen heeft Mérieux NutriSciences bewezen expertise in huis om analyses, technische ondersteuning en adviesdiensten te bieden aan klanten in de industrie en bij de overheid. 

Onze gespecialiseerde milieudiensten omvatten onder andere monstername en analyse van grond- en oppervlaktewater, percolaat, bodemtypes, sedimenten, slib, vast afval, afvalwater en –gassen en uitstoot. Wij bieden onze klanten wel 1.200 verschillende fysische, fysisch-chemische, chemische, microbiologische, toxicologische en ecotoxicologische analyses. Mérieux NutriSciences’ wereldwijde netwerk van afvalverwerkingsexperts  kunnen u ook helpen met het classificeren van uw afval voor de juiste verwerking volgens lokaal geldende milieunormen en –wetten. 

Al onze testen en diensten

Water is een onmisbaar element voor organismen en menselijke activiteiten. De huidige wetgeving specificeert de chemische, fysische en biologische kenmerken van de verschillende soorten water naar hun uiteindelijke gebruik.

Mérieux NutriSciences voert een breed scala aan analyses uit voor de veldcontrole van hydrologische risico’s, het monitoren van vervuilde gebieden en landbouwgrond.

Bij elk fabricageproces ontstaan vaste en vloeibare reststromen die juist geclassificeerd moeten worden om te zorgen dat ze correct verwerkt of afgevoerd wordt. De laboratoria van Mérieux NutriSciences kunnen afval classificeren en klanten ondersteunen bij het opstellen van een afvalverwerkingsprogramma.

Next Generation Sequencing in de agri-foodketen is een innovatieve aanpak. Met next generation sequencing worden high-throughput DNA sequencing technieken bedoeld, die anders zijn dan de Sanger-sequencingmethode. Er worden miljoenen DNA-strengen tegelijk gesequencet, wat de doorvoer aanzienlijk verhoogt.

Het luchtemissieteam van Mérieux NutriSciences heeft dertig jaar ervaring en bestaat uit goed opgeleide laboranten die werken met geavanceerde apparatuur en bemonsteringslijnen die constant geupdatet worden en aan alle eisen van de technische normen voldoen. Het team houdt zich bezig met de luchtemissies van grote industriële complexen (verbrandingsovens, raffinaderijen en petrochemische installaties).

Het monitoren van luchtkwaliteit en analyses is een geïntegreerd onderdeel van de bescherming van het milieu. Mérieux NutriSciences biedt bewaking van de luchtkwaliteit in de industrie  om een veilige werkomgeving te garanderen.

De eerste en meerdere controles van de grondstoffen zorgen ervoor dat de prestaties van een productie-systeem of een gedeelte daarvan gecontroleerd worden. Er wordt gemeten of de resultaten binnen de verwachte eisen vallen en of er verbeteringen mogelijk zijn met betrekking tot effectiviteit op technologisch, economisch en milieugebied. Een dergelijke aanpak is zeer nuttig voor mensen die belast zijn met het bepalen van de bedrijfsstrategie. Het zorgt voor een evenwicht tussen investeringen en productie resultaten.

Meer informatie nodig?