fsq_water_testing.png

Water is een kostbare grondstof. De kwaliteit ervan is van levensbelang voor de gezondheid van mens en dier. Maar water is ook een van de belangrijkste bronnen van besmetting bij de productie van levensmiddelen – hetzij als ingrediënt, hetzij als proceswater.

Voedselveiligheid en –kwaliteit hangt af van nauwkeurig en betrouwbaar wateronderzoek. Mérieux NutriSciences voert een groot aantal waterkwaliteitstesten uit die de veiligheid en kwaliteit van zowel voedingsmiddelen als productieproces garanderen.

Of het nu gaat om drinkwater of afvalwater, de gespecialiseerde, volledig geaccrediteerde laboratoria van Mérieux NutriSciences bieden u de diensten die u nodig heeft om water in elke schakel van de keten bacteriologisch en chemisch te analyseren. Ook doen we wateronderzoek om de kwaliteit en veiligheid van water in recreatiefaciliteiten, zoals zwembaden, kuuroorden en sauna’s te borgen.

Milieu-eisen
Onze Milieu- en waterspecialisten kunnen grondwater voor menselijke consumptie analyseren om te garanderen dat dit niet verontreinigd is door industrie of stortplaatsen. Verder verzorgen we ook monstername en analyse van oppervlaktewater en gezuiverd water voor publieke doeleinden om te garanderen dat wordt voldaan aan de vigerende regelgeving.

Sensorisch onderzoek water
Organoleptische eigenschappen als smaak en geur zijn cruciaal voor het ontwikkelen van levensmiddelen en dranken waar consumenten warm voor lopen. Als onderdeel van onze gespecialiseerde dienst ‘Sensorisch en consumentenonderzoek’ (link) bieden wij een totaalpakket van analysediensten en consumentenonderzoek voor water en waterproducten aan.

Misschien ook geïnteresseerd in:

Onze diensten

Mérieux NutriSciences kan een scala aan microbiologische assays uitvoeren om de kwaliteit van water te analyseren. Onze labs voeren routine-analyses uit op drinkwater om de drinkbaarheid te waarborgen en het risico op voedselvirussen te beheersen.

Consumenten maken zich steeds meer zorgen over de aanwezigheid van contaminanten en residuen van pesticiden en diergeneesmiddelen in voedingsmiddelen. Mérieux NutriSciences kan voor u allerlei analyses uitvoeren waarmee u de waterkwaliteit kunt monitoren en kunt garanderen dat uw producten vrij zijn van alle mogelijke contaminanten.
 

Meer informatie nodig?
7 Januari 2020
Markt nieuws
Door een samenwerking van KTBA, stichting FSSC en Précon is het interpretatie document voor de ISO 22000:2018 ontstaan. Dit document wordt wereldwijd gebruikt om de normeisen beter te begrijpen. Hieri...