Alle materialen die in aanraking komen met voedsel moeten zorgvuldig gecontroleerd worden om elk risico op besmetting uit te sluiten en te zorgen dat wordt voldaan aan alle veiligheids- en gezondheidseisen.

fsq_food_contact_material.png

Van grondstof tot eindproduct, in elk stadium kan Mérieux NutriSciences u adviseren over welke testen u het beste kunt gebruiken om te zorgen dat uw producten voldoen aan internationale regelgeving. Onze testen tonen aan of er wordt voldaan aan de eisen en of het materiaal geschikt is voor contact met levensmiddelen. Dit geldt voor plastic voorwerpen, aardewerk, geregenereerde cellulose, metaal en metaallegeringen, rubber, papier en karton, glas, hout, kurk en andere niet specifiek gereguleerde materialen.

Onze uitstekende analyses worden vastgelegd in een schriftelijk rapportage, in overeenstemming met de wettelijke eisen voor het beoordelen of een product voldoet aan de regelgeving.

Testen voor contactmaterialen levensmiddelen

Migratietesten (algemeen en specifiek)

 • algemene migratie is de totale hoeveelheid stoffen die migreert vanuit het materiaal naar een vloeistof die de extractiecapaciteit van het voedingsmiddel nabootst.
 • specifieke migratie is de kwantificering van bepaalde stoffen in een simulatievloeistof.

Controle maximumgehalte (MQ)

 • bepaling van het gehalte van een stof waarvoor een limiet (MQ) gesteld is in een kunststof

Screening en set-off

 • analytische screenings voor de detectie van bestanddelen die naar het voedingsmiddel kunnen migreren, zoals drukinkt (‘set-off’, overzetten), ander verpakkingsmateriaal, etc.
 • GC/MS bepaling om de vluchtige stoffen die uit het voedingsmiddel naar de kopruimte van de verpakking migreren te identificeren en te kwantificeren.

Papier en karton

 • controle op naleving van de eisen aan samenstelling en zuiverheid van papier en karton volgens internationale regelgeving en aanbevelingen uit de sector.
 • bepaling van contaminanten in papier en karton (MOSH, MOAH, DIPN, ftalaten, etc.).

Aardewerk

 • specifieke migratie van lood en cadmium

RVS

 • algemene en specifieke migratie van nikkel, chroom en mangaan
 • controle op de samenstelling van het RVS

Aluminium

 • controle op de samenstelling van aluminium voorwerpen die zijn bedoeld om in aanraking te komen met voedsel

Apparaten die in contact komen met voedsel

 • toetsing of de materialen in koffiezetapparaten, kleine huishoudelijke apparaten, drinkwatersystemen en kookgerei voldoen aan de eisen voor contact met levensmiddelen.

Andere analysediensten

Mérieux NutriSciences biedt een totaalpakket aan analyses aan voor materialen die bedoeld zijn om in contact te komen met voedingsmiddelen, waaronder ook het bepalen van de fysisch-chemische kenmerken. Hiermee kunt alle mogelijke aspecten van uw producten meenemen in uw overweging, van ontwerp en productie tot gebruik door de consument en afvalverwerking.

 • analyse van polymeren en evaluatie van hun kenmerken
 • beoordeling bestendigheid
 • milieu-effectrapportage
 • onderzoek naar biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid

Sensorisch onderzoek & Consumentenonderzoek

 • Geur- en smaakanalyse
 • Analyse van geur- en ‘off-flavor’ (‘taint’) in papier en karton dat bedoeld is om in contact te komen met levensmiddelen.
 • Beoordeling gebruiksvriendelijkheid
 • Evaluatie van consumentenwaardering van de productverpakking
 • Beoordeling match tussen verpakking en concept
 • Etc.

Ondersteuning bij regelgeving en risico-analyse

Wij bieden technische en regelgevingsondersteuning in overeenstemming met internationale wetgeving:

 • evaluatie van technische documentatie om de kritische kenmerken van materialen te identificeren en specifieke analyseprotocollen op te stellen
 • beoordeling op naleving van positieve lijst met stoffen voor de productie van materialen waarvoor specifieke normen gelden (zoals kunststof, papier, rubber, etc.).
 • evaluatie van de conformiteitsverklaring voor contactmaterialen levensmiddelen
 • beoordeling of de etikettering in overeenstemming is met de huidige regelgeving
 • ondersteuning bij documentatie en training naar behoefte van de klant

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?
Latest News
29 Mei 2020
Markt nieuws
Mérieux NutriSciences  biedt de markt een analytische test aan voor omgevingsoppervlakken op de aanwezigheid van SARS-CoV-2 ribonucleïnezuur (RNA) fragmenten.  
28 Mei 2020
Bedrijfsnieuws
Mérieux NutriSciences en inspectiebedrijf Houwers Groep slaan de handen ineen. Houwers Groep gaat met een speciale COVID-inspectie bedrijven helpen aan het optimaal volgen van hun coronapr...
29 Mei 2020
Markt nieuws
Mérieux NutriSciences  biedt de markt een analytische test aan voor omgevingsoppervlakken op de aanwezigheid van SARS-CoV-2 ribonucleïnezuur (RNA) fragmenten.  
28 Mei 2020
Bedrijfsnieuws
Mérieux NutriSciences en inspectiebedrijf Houwers Groep slaan de handen ineen. Houwers Groep gaat met een speciale COVID-inspectie bedrijven helpen aan het optimaal volgen van hun coronapr...