Consumenten maken zich steeds meer zorgen over de aanwezigheid van contaminanten en residuen van pesticiden en diergeneesmiddelen in voedingsmiddelen. Mérieux NutriSciences kan voor u allerlei analyses uitvoeren waarmee u kunt garanderen dat uw producten vrij zijn van alle mogelijke contaminanten.

Merieux_NutriSciences_-_Contaminanten_en_residuen

Onze laboratoria maken gebruik van goedgekeurde detectiemethodes voor contaminanten als pesticiden, mycotoxinen, dioxinen, diergeneesmiddelen, zware metalen en radioactieve stoffen. Verder kunnen we ook testen op allergenen en genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s).

Voor kwantitatieve analyses van contaminanten en residuen maken we gebruik van een reeks geavanceerde analytische apparaten: UHPLC-MS/MS en GC-MS/MS triple quadrupole, HPLC/MS/MS (Ion Trap) en UHPLC/Exactive (OrbiTrap Technologies), UHPLC/DAD/TOF voor snelle en nauwkeurige resultaten.

 

Mérieux NutriSciences voert de MOSH- en MOAH-bepaling uit doormiddel van het HPLC-GC-FID analyse apparaat op:

  • Voedingsmiddelen
  • Verpakking (papier en karton, plastic folie)
  • Voedselsimulanten (migratietest in MPPO en olie)

Fipronil is een acaricide, toegelaten als een werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen voor een beperkt aantal gewassen volgens Reg. (EG) nr. 1107/2009, maar het is niet toegestaan als diergeneesmiddel bij voedselproducerende dieren.

Het gebruik van amitraz-een insecticide is toegestaan bij varkens en runderen, maar niet bij pluimvee.

Fipronil en amitraz worden niet verwacht in eieren of in spieren / vet van pluimvee.

Mérieux NutriSciences voert betrouwbare screenings uit op wel 100 diergeneesmiddelen (hormonen, bèta-agonisten, NSAIDs, antibiotica, etc.) in een groot aantal verschillen voedselmatrices. Afhankelijk van uw behoeften en de matrix waarin getest moet worden, gebruiken we enkelvoudige of meervoudige screeningsmethodes (LC-MS/MS en GC-MS/MS).

Mycotoxinen zijn van nature voorkomende, door schimmels geproduceerde chemische stoffen waarmee landbouwproducten zoals noten, granen, specerijen en gedroogd fruit besmet kunnen raken. Voedsel dat besmet is met een mycotoxine kan soms acute ziekteverschijnselen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan mycotoxinen wordt in verband gebracht met een verhoogde kans op kanker. Veel landen hebben regelgeving om de blootstelling van consumenten aan mycotoxinen te beperken. Enkele van de meest aangevraagde screenings zijn aflatoxinen, fumonisinen, patuline, trichothecenen en ochratoxinen.

De aanwezigheid van pesticiden in humane en diervoeding baart overheden in gevestigde en zich ontwikkelende economieën zorgen. Met het oog op de volksgezondheid worden overal normen en regels opgesteld voor het gebruik van pesticiden.

Onze hoogopgeleide werknemers kunnen zorgen dat u voldoet aan de wet- en regelgeving met betrekking tot meer dan 600 verschillende pesticiden zoals die geldt in landen over de hele wereld. Mérieux NutriSciences verzorgt deskundige screening in een alle mogelijke matrices, waaronder granen, groenten en fruit, vlees, vis, zuivel, vetten en dranken.

Dioxinen is de naam voor een soort chloorverbindingen, die samen met dioxine-achtige PCB’s en furanen aanwezig blijven in het milieu, zich ophopen via de voedselketen en een groot aantal gezondheidsproblemen bij de mens kan veroorzaken. De afgelopen jaren groeit overal ter wereld de zorg over de schadelijke effecten van dioxinen op mens en milieu

Mérieux NutriSciences heeft meer dan 10 jaar ervaring met het testen op dioxines en PCB’s in voedingsmiddelen en milieumatrices zoals bodem en water. Wij kunnen u helpen met het waarborgen van de veiligheid en integriteit van uw producten volgens de wereldwijde wet- en regelgeving. 

Lage concentraties residuen van giftige zware metalen in voeding en water kunnen de gezondheid van de mens aantasten. Mérieux NutriSciences screent op arseen, cadmium, lood, kwik enzovoorts met behulp van ICP/MS om een hoge gevoeligheid te garanderen, ook in zeer complexe matrices en in babyvoeding.

Zelfs lage doses straling kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken bij de mens, zoals kanker, hartproblemen en immuunziekten.

De laboratoria van Mérieux NutriSciences kunnen de ioniserende straling in voeding en drinkwater, in diervoeding en in het milieu meten. Ze meten gamma-emitterende radionucleïden, kwantificeren de totale alfa en bèta-activiteit en bepalen de aanwezigheid van tritium in water.

De meest onderzochte matrices zijn: paddenstoelen, bramen, vlees, vis, kruidenproducten, eieren, melk, kaas, vruchtensappen, diervoeding, water.

Onze screeningsmethodes voor radioactiviteit omvatten alle identificeerbare en kwantificeerbare radioactieve nucleïden, zoals Cesium-134, Cesium-137 en Jodium-131. 

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?
4 Juli 2019
Nieuwsbrief
Klik hier voor de nieuwsbrief van juli 2019
4 Juli 2019
Acquisitions
Resana, July 3rd, 2019 – Mérieux NutriSciences, one of the global leaders in food safety and leader in environment testing in Italy, announces today the acquisition of the Italian company EcamRic...