fsq_fish_seafood.png

Vis en schelpdieren zitten vol met eiwitten en leveren essentiële voedingsstoffen voor een gezond dieet.

Vissen moeten gekoeld worden vanaf het moment dat ze worden gevangen. De vissen moeten vers blijven tot dat ze verpakt, verwerkt, vervoerd of verkocht zijn. Mérieux NutriSciences ondersteunt de vismarkt in al deze stappen om de naleving van alle lokale en internationale regelgeving te waarborgen, alsmede om de kwaliteit te waarborgen.

Overzicht van onze testen en diensten

Al onze testen en diensten

Meer informatie nodig?
7 Januari 2020
Markt nieuws
Door een samenwerking van KTBA, stichting FSSC en Précon is het interpretatie document voor de ISO 22000:2018 ontstaan. Dit document wordt wereldwijd gebruikt om de normeisen beter te begrijpen. Hieri...