De consultants van Mérieux NutriSciences kunnen uw voedselveiligheidsprogramma’s vergelijken met erkende ‘best practices’ in de industrie om uw productrisico’s in te schatten. 

fsq_safety_quality_consulting.png

Onze deskundigen valideren uw systemen zodat u zeker weet dat ze naar behoren werken. Samen met u kunnen we ook strategieën en programma’s ontwikkelen om uw voedselveiligheidssysteem naar een hoger plan te tillen.

Ons totale aanbod aan deskundige adviesdiensten omvat:

We kunnen u helpen om uw schriftelijke standaardwerkvoorschriften voor reiniging en desinfectie (SSOP’s) en uw reinigingspraktijken op de werkvloer te verbeteren.

Met onze hulp kunt u kostbare GMP overtredingen, van werknemersgedrag tot onderhoud van apparatuur, voorkomen.

De adviseurs van Mérieux NutriSciences staan bekend om hun HACCP-expertise. Zij voeren een risico-analyse uit, beoordelen uw programma, begeleiden programma-ontwikkeling en valideren uw bedrijfsplan.

Goed opgezet en uitgevoerd allergenenmanagement is cruciaal om kostbare recalls, veroorzaakt door foute etikettering of onbedoelde kruisbesmetting met allergene ingrediënten, te voorkomen. Wij kunnen elk onderdeel van uw allergenenmanagementprogramma  van reinigingsprocedures tot het selecteren en goedkeuren van leveranciers doorlichten en zo mogelijk verbeteren.

Monitoring van de productieomgeving is een essentieel instrument om de effectiviteit van uw reinigings- en GMP protocollen te verifiëren. Met hun jarenlange praktijkervaring kunnen de adviseurs van Mérieux NutriSciences u helpen bij het opzetten, invoeren en verbeteren van een effectief monitoringprogramma voor de productieomgeving. 

Onze adviseurs bieden naar behoefte ondersteuning bij het opzetten, invoeren, doorlichten en verbeteren van uw kwaliteitsystemen. Zorg ervoor dat uw kwaliteitsystemen compatibel zijn met de huidige normen, waaronder ISO 9001, EN 45000 en Total Quality principes volgens alle internationale accrediteringsinstanties.

‘Food Defense’ programma’s zijn bedoeld om uw producten en uw productieomgeving te beschermen tegen moedwillig handelen door criminelen of terroristen. Recentelijk zijn in de IFC en BRC standaarden ook specifieke food defense verplichtingen opgenomen.  Gebaseerd op onze internationale ervaring op dit gebied, geeft Mérieux NutriSciences advies over en trainingen in food defense. 

Voedselfraude omvat het opzettelijk vervangen, toevoegen, knoeien met of foutief etiketteren van voedsel voor geldelijk gewin. De bestrijding van voedselfraude uit winstbejag is niet alleen noodzaak om uw eigen merkimago te beschermen, maar is zelfs verplicht volgens de meeste GFSI normen (IFS & BRC). Bij Mérieux NutriSciences kunt u terecht voor advies en training om uw fraudegevoelige plekken in kaart te brengen en  de juiste tegenmaatregelen te treffen op basis van onze internationale praktijkervaring.  

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?
9 Mei 2019
Acquisitie
  Mérieux NutriSciences expands its footprint in Europe by entering the German food safety testing market with the acquisition of Institut Kirchhoff Tassin la Demi-Lune, France - May 9th -...
30 April 2019
Nieuwsbrief
Klik hier voor nieuwsbrief van april 2019