Sensorisch onderzoek is een wetenschappelijk discipline waarbij wetenschappelijke onderzoeksmethodes en statistiek worden toegepast op het gebruik van de menselijke zintuigen (gezichtsvermogen, reukzin, smaakzin, tastzin en gehoor) om consumentenproducten te beoordelen. Met onze 30 jaar ervaring in sensorisch onderzoek staat Mérieux NutriSciences uw R&D afdeling, marketeers of salesteam graag met raad en daad bij om de sensorische kenmerken van uw producten te optimaliseren. 

Merieux_NutriSciences_-_Sensorisch_onderzoek

Wereldwijd kunt u voor alle mogelijke soorten sensorisch onderzoek bij ons terecht, van getrainde expertpanels en ongetrainde consumentenpanels tot discriminatief onderzoek, kwantitatief en kwalitatief onderzoek en trainingen in sensorisch onderzoek. We bieden onderzoek op een centrale locatie en door consumenten thuis.  

Wij gebruiken twee types smaakpanels al naar gelang uw wensen:

 • multiproduct panels
 • speciaal op één product gerichte panels

Diensten sensorisch onderzoek

Met ons sensorisch onderzoek kunt u:

 • de sensorische positionering van uw product ten opzichte van de concurrentie bepalen
 • consumentenvoorkeuren in kaart brengen (Preference Mapping) en optimalisatietrajecten uitstippelen of nieuwe sensorische niches herkennen
 • inzicht krijgen in de sensorische signatuur van een merk
 • een nieuw recept of productieproces valideren
 • de sensorische bestendigheid van uw producten door de tijd heen evalueren (bepaling houdbaarheid, follow-up kwaliteit, etc.)
 • een sensorisch vocabulaire creëren dat specifiek bij uw productcategorie past 

Onze diensten op het gebied van sensorisch onderzoek:

 • wordt uitgevoerd als gedetailleerde sensorische informatie (d.w.z. uiterlijk, geur, smaak, textuur) nodig is. Resulteert in een sensorisch profiel met daarin  alle eigenschappen van het product en de intensiteit ervan. 
 • wordt gebruikt om de sensorische kenmerken van een doel te bepalen voor productontwikkeling of om een standaard op te stellen. Met de zo in kaart gebrachte eigenschappen van een product kan een productprofiel of ‘vingerafdruk’ gecreëerd worden.
 • maakt gebruik van een beschrijvend smaakpanel van zo’n 10 tot 20 personen die opgeleid zijn voor dit werk in de voedingsindustrie.
 • driehoekstesten – om te bepalen of er een verschil is tussen twee producten. Panelleden krijgen te horen dat twee van de monsters hetzelfde zijn en één anders. Vervolgens wordt hen gevraagd welk product afwijkt en om de aard van het verschil te beschrijven.
 • mate van verschil (DOD) / verschil van controle – om het bestaan van en de mate van verschil tussen twee producten te bepalen. Nuttig als de relatieve afwijking van het controleproduct van belang is voor de besluitvorming en voor kwaliteitsborgings-/kwaliteitscontrole doeleinden. Panelleden worden eerst uitgebreid getraind in de methodiek, zodat ze verschillen tussen producten goed weten waar te nemen en de mate van verschil kunnen kwantificeren.

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?
4 Juli 2019
Nieuwsbrief
Klik hier voor de nieuwsbrief van juli 2019
4 Juli 2019
Acquisitions
Resana, July 3rd, 2019 – Mérieux NutriSciences, one of the global leaders in food safety and leader in environment testing in Italy, announces today the acquisition of the Italian company EcamRic...