Wat verwachten consumenten van uw product? Hoe positioneert de concurrentie zich? Mérieux NutriSciences heeft bijna 30 jaar ervaring in het opzetten van consumentenonderzoek op maat ter ondersteuning van uw innovatieproces.

Merieux_NutriSciences_-_Consumentenonderzoek

Wij voeren zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek uit en beschikken over specialistische tools waarmee u inzicht krijgt in de voorkeuren van consumenten en hun drijfveren om tot aankoop over te gaan.

Diensten consumentenonderzoek

U kunt kiezen voor diagnostische, hedonistische en voorkeurstesten; deze worden los of samen aangeboden op vragenlijsten die onze sensorische experts op maat ontwerpen voor u. 

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek wordt opgezet om inzicht te krijgen in consumenten. We analyseren hun gebaren, gedrag, emoties, gevoelens en hun relatie met het product of merk. Met speciale analysetechnieken interpreteren we hun woorden en gebaren om te komen tot een kwalitatief begrip van hun ervaringen.

Kwalitatieve onderzoeksinstrumenten zijn o.a.:

 • focusgroepen
 • duo’s of trio’s
 • persoonlijke interviews 

Hiermee krijgt u unieke inzichten in uw producten. Geldt voor conceptonderzoek, evaluatie van prototypes, marktpositioneringsonderzoek en het in kaart brengen van nieuwe kansen.

Kwantitatief onderzoek

Met kwantitatief onderzoek kunt u uw markt beoordelen en uw productaanbod bepalen op basis van een grondig begrip van consumentenhouding, -gedrag en segmentatie.

Kwantitatieve onderzoeksinstrumenten zijn o.a.:

 • product-, verpakkings- en conceptbeoordelingen
 • verschiltesten
 • voorkeurstesten 

Dit onderzoek kan uitgevoerd worden in gespecialiseerde labs, thuis of online.

Mérieux NutriSciences gebruikt hiervoor diverse innovatieve testinstrumenten:

Sense'n Feel™ is een non-verbaal instrument dat emoties meet met behulp van imageboards. Met deze tool benaderen we sensorisch onderzoek vanuit een totaal nieuwe hoek:

 • we verzamelen informatie over het emotionele profiel en de ‘persoonlijkheidskenmerken’ van uw producten
 • we bouwen kennis op over het product met een instrument dat via visuele prikkels de reactie van de consument meet
 • we werpen licht op de – emotionele – relatie die consumenten hebben met het product
 • we helpen merken die kandidaat te selecteren die het beste aansluit bij hun positionering
 • we geven merken de sleutels in handen waarmee ze emotionele context van diverse vormen van communicatie kunnen bepalen, zowel op lokaal als wereldniveau

Hoe kunt u uw productmix verbeteren en uw doelgroep herkennen?

Met onze Consumer Facets™ tool kunt u de psychologische drijfveren achter de voorkeuren van uw consumenten achterhalen. Met behulp van psychologische schalen, die bijvoorbeeld visuele interesse of prikkeling van de tastzin meten, of de drang tot meningsuiting of sociale vergelijking met anderen, kunnen we persoonlijkheden indelen in groepen met verschillende gedragskenmerken.

Elke groep is verbonden met een productvoorkeur en zo kunnen we de doelgroep scherper krijgen en de marketingmix daarop aanpassen.

Hoe verklaar je consumentenvoorkeuren? Onze Preference Map definieert het optimale product in sensorisch opzicht en brengt voorkeursegmenten in kaart. Onze getrainde experts geven een objectieve beschrijving van de aard en de intensiteit van een aantal producten (sensorisch onderzoek). Vervolgens beoordelen consumenten deze producten (kwantitatief consumentenonderzoek).

Een statistische analyse legt een systematische correlatie tussen de gegevens uit deze twee soorten onderzoek bloot.

Hoe kun je inzicht krijgen in hoe het ‘universum’ van een product wordt ervaren? Consumenten testen producten en ordenen ze vervolgens spontaan in groepen, gebaseerd op overeenkomsten (indelingstest). Daarna beschrijven diezelfde consumenten deze groepen producten.

Nadat de overeenkomsten geanalyseerd zijn, worden de data omgezet in een perceptiekaart om het vocabulaire van consumenten en verschillende consumentensegmenten te identificeren. 

Hoe kom je erachter wat consumenten zien als de allerbelangrijkste eigenschap van uw productmix? Consumenten beoordelen diverse productmix combinaties (kleur, smaak, uiterlijk, verpakking, merk). Op basis hiervan kiest u het compromis dat het beste aansluit bij hun verwachtingen.

Eigenschappen worden gerangschikt in volgorde van hun gevoelde belang. Wij kunnen u helpen bij het bepalen van wat de consument ziet als ‘ideale’ productmix  en bij het aanbrengen van segmentatie naar voorkeur. 

Mogelijk heeft u ook interesse in: