Voor producenten is het zaak om hun producten en productieprocessen te onderwerpen aan grondig wetenschappelijk onderzoek om de veiligheid ervan te kunnen garanderen. Met ons validatieonderzoek, dat de veiligheid en de effectiviteit van uw processen aantoont, minimaliseert u het risico op contaminanten.

fsq_contract_research-process_validation.png

De procesvalidaties van Mérieux NutriSciences staan wereldwijd bekend om hun grote mate van detail. Onze experts leveren precies die gegevens die u nodig heeft om gefundeerde besluiten te nemen over voedselveiligheidskwesties. Ze voorzien u van bruikbare gegevens om de effectiviteit van uw processen te controleren en de veiligheid van uw eindproducten te garanderen:

  • validatie van thermische en niet-thermische processen
  • validatieonderzoek apparatuur
  • validatieonderzoek in de fabriek 
  • evaluaties van nieuwe procestechnieken

Onze onderzoekers houden zich aan de in de sector erkende protocollen en zetten hun grote specialistische kennis in voor elk validatieonderzoek. Ons onderzoeksteam houdt u tijdens het hele project op de hoogte en betrekt u bij elke fase van het op maat gemaakte onderzoek.

Met onze validatieonderzoeken krijgt u onafhankelijke, onbevooroordeelde evaluaties waarmee u gefundeerde beslissingen kunt nemen: 

  • voldoen aan de wettelijke eisen en de eisen van afnemers om bewijs te leveren van de werkzaamheid van een conserveermiddel in uw product
  • microbiële logreducties vastleggen
  • optimale kooktijden en -temperaturen vaststellen
  • een ingrediënt vervangen op grond van kosten, beschikbaarheid of technische beperkingen
  • de integratie van innovatieve ideeën vereenvoudigen

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?
Latest News
29 Mei 2020
Markt nieuws
Mérieux NutriSciences  biedt de markt een analytische test aan voor omgevingsoppervlakken op de aanwezigheid van SARS-CoV-2 ribonucleïnezuur (RNA) fragmenten.  
28 Mei 2020
Bedrijfsnieuws
Mérieux NutriSciences en inspectiebedrijf Houwers Groep slaan de handen ineen. Houwers Groep gaat met een speciale COVID-inspectie bedrijven helpen aan het optimaal volgen van hun coronapr...
29 Mei 2020
Markt nieuws
Mérieux NutriSciences  biedt de markt een analytische test aan voor omgevingsoppervlakken op de aanwezigheid van SARS-CoV-2 ribonucleïnezuur (RNA) fragmenten.  
28 Mei 2020
Bedrijfsnieuws
Mérieux NutriSciences en inspectiebedrijf Houwers Groep slaan de handen ineen. Houwers Groep gaat met een speciale COVID-inspectie bedrijven helpen aan het optimaal volgen van hun coronapr...