Merieux_NutriSciences_-_Audits_en_inspecties

De vinger leggen op problemen nog voor ze zich voordoen is van fundamenteel belang bij het zaken doen in de wereldvoedingsindustrie. Met ons uitgebreide scala aan specialistische diensten en onze auditors en inspecteurs heeft u een streepje voor op de concurrentie.

Over de hele wereld vertrouwen toonaangevende retailers, toeleveranciers, fabrikanten, distributeurs en cateringbedrijven op Mérieux NutriSciences voor voedselveiligheidsaudits en certificeringsinspecties.

Wij voeren audits uit in opdracht van derden om te verifiëren of uw fabriek voldoet aan de huidige regelgeving en best practices in de branche. Wij toetsen programma’s en observeren ter plekke. Voor onze audits, van onder andere HACCP, distributiecentra, voedselveiligheidsmanagement, verpakkingen en voedingsupplementen, maken we gebruik van een combinatie van voedsveiligheidsprincipes, regelgeving en best practices. Zo komen we tot een evenwichtig oordeel over uw programma.

Ter ondersteuning van uw initiatieven in de keten, kunnen we samen met uw bedrijfsteam de voedselveiligheid en kwaliteit evalueren om een maatwerkprogramma op te stellen dat uw wensen en specificaties precies weerspiegelt.
 
Beoordelingen worden uitgevoerd door speciaal getrainde, ervaren auditors met een brede kennis van de voedingsindustrie en een specifieke opleiding in uw sector.

 Meer informatie? Neem dan contact op met onze specialisten van KTBA.

ktba.png

 

Onze diensten

Mérieux NutriSciences voert een groot aantal verschillende audits uit. Zo’n audit garandeert u een onafhankelijke en onpartijdige beoordeling van uw voedselveiligheids- en kwaliteitsprogramma’s.

Met onze audits kunt u mogelijke risico’s op besmetting in uw voedselveiligheidssystemen opsporen en waar nodig verbeteringsmaatregelen nemen. Audits zijn een zeer effectief middel om de voedselveiligheid te verbeteren in bedrijven die actief zijn in de verwerking, verpakking, opslag of transport van voedingsmiddelen.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) is een systematische preventiemethode die zich richt op de fysische, chemische en biologische risico’s van voedingsmiddelen.

In veel sectoren van de voedingsindustrie is het verplicht om een op HACCP gebaseerd managementsysteem in te voeren en te onderhouden. Voedingsmiddelenbedrijven moeten de effectiviteit van die HACCP-systemen periodiek laten checken. In gebreke blijven kan serieuze gevolgen hebben.

Een kwaliteitsaudit is een uitgebreide doorlichting van een alle programma’s en protocollen van een voedingsmiddelenbedrijf. Interne audits vormen een mooie gelegenheid om uw kwaliteitssystemen te controleren en verbeterpunten te signaleren.

Met uw kwaliteitsmanagementsystemen als basis kunnen onze inspecteurs controleren of de cruciale kwaliteitsparameters in uw bedrijfsprocessen en de controle op eindproducten voldoende zijn.

In de globaliserende voedselvoorziening van tegenwoordig zoeken consumenten meer zekerheid. Ze willen kunnen vertrouwen op de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen. In het verlengde hiervan eisen retailers en producenten steeds vaker van hun toeleveranciers dat die kunnen bewijzen dat ze veiligheid en kwaliteit serieus nemen door middel van inspecties en certificering. Bijvoorbeeld een gebenchmarkte certificering die wordt erkend door de Global Food Safety Initiative (GFSI).

Leveranciersaudits zijn een van de meest effectieve manieren om de kwaliteit en veiligheid van uw ingrediënten, additieven, verpakkingen en diensten die door leveranciers worden geleverd te waarborgen. Onze deskundige inspecteurs beoordelen de organisatie en het voedselveiligheidssysteem (HACCP) van de leveranciers, alsmede de onderhoudstaat en reiniging van hun gebouwen, apparatuur en faciliteiten.

Meer informatie nodig?
Latest News
29 Mei 2020
Markt nieuws
Mérieux NutriSciences  biedt de markt een analytische test aan voor omgevingsoppervlakken op de aanwezigheid van SARS-CoV-2 ribonucleïnezuur (RNA) fragmenten.  
28 Mei 2020
Bedrijfsnieuws
Mérieux NutriSciences en inspectiebedrijf Houwers Groep slaan de handen ineen. Houwers Groep gaat met een speciale COVID-inspectie bedrijven helpen aan het optimaal volgen van hun coronapr...