pcc_stability_after_opening.png

Om te zorgen dat uw product, mits onder de juiste condities bewaard, voldoet aan de kwaliteitsnormen, is een veiligheids- en stabiliteitsbeoordeling nodig. Mérieux NutriSciences heeft een volledig pakket aan analysemethoden in huis die we van product tot product kunnen aanpassen aan de behoeften van onze klanten.

Cosmetica en persoonlijke verzorgingsproducten worden samengesteld uit veel verschillende stoffen in allerlei combinaties, wat het ondoenlijk maakt om een standaard testprotocol op te stellen dat op alle producten van toepassing is. Regelgevende instanties bevelen daarom aan stabiliteitstesten aan te passen aan het type product en het beoogde gebruik, inclusief gebruikelijke bewaarcondities.

Onze stabiliteitsbeoordelingen zijn gebaseerd op internationale richtlijnen en richten zich op de volgende parameters:

 • organoleptische en sensorische eigenschappen: uiterlijk, kleur, geur en, indien van toepassing, smaak
 • fysisch-chemische eigenschappen: pH-waarde, viscositeit, dichtheid en zonodig samenstelling ingrediënten
 • microbiologische eigenschappen: microbiële telling en challenge test houdbaarheid
 • monitoring van actieve bestanddelen: UV-filters, anti-oxidanten, anti-microbiële middelen, etc.
 • screening van aromastoffen om kwalitatieve en kwantitatieve geurveranderingen te bepalen

Met versneld stabiliteitsonderzoek, ook bekend als normale stabiliteit of verkennend onderzoek naar de stabiliteit, kan de productstabiliteit en de uiterste gebruiksdatum voorspeld worden. Ook kan zo vastgesteld worden of het product compatibel is met de verpakkingsmaterialen waarmee het in contact komt.

Ook andere specifieke bewaarcondities kunnen getest worden:

 • houdbaarheid na openen: simulatie van de nuttige levensduur
 • temperatuurschok, met protocollen voor het blootstellen aan verschillende temperatuurcycli
 • lichtstabiliteit (Xenon test) van eindproducten
 • fotostabiliteit van chemische UV-filters

 

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Al onze testen en diensten

Samen met uw R&D en marketing teams kan Mérieux NutriSciences klinisch onderzoek doen om de werkzaamheid van uw product aan te tonen.

Mérieux NutriSciences verzorgt een totaalpakket aan wetenschappelijke testen voor het beoordelen van de productveiligheid.

Onze ISO-gecertificeerde labs voeren een scala aan fysisch-chemische analyses uit op cosmetica- en verzorgingsproducten volgens de richtlijnen van het ICH.

Mérieux NutriSciences identificeert en kwantificeert de micro-organismen in cosmetica en persoonlijke verzorgingsproducten. Wij controleren zowel eindproducten als halffabrikaten als de productieomgeving. We testen of antimicrobiële conserveermiddelen afdoende werken en voeren daarnaast ook steriliteits- en bioburdentesten uit.

Om te zorgen dat uw product, mits onder de juiste condities bewaard, voldoet aan de kwaliteitsnormen, is een veiligheids- en stabiliteitsbeoordeling nodig. Mérieux NutriSciences heeft een volledig pakket aan analysemethoden in huis die we van product tot product kunnen aanpassen aan de behoeften van onze klanten.

Zelfzorggeneesmiddelen (OTC: over-the-counter producten) zijn veilige, goed werkende medicijnen die vrij verkrijgbaar zijn, zonder doktersrecept. Zelfzorgproducten moeten geproduceerd en gecontroleerd worden in overeenstemming met GMP eisen voor farmaceutische producten voor menselijke consumptie.

Mérieux NutriSciences kan u helpen bij de naleving van GMP eisen met betrekking tot:

 • Ontwikkeling en validatie van methoden
 • Kwaliteitscontrole
 • Stabiliteitstesten
Meer informatie nodig?
Latest News
29 Mei 2020
Markt nieuws
Mérieux NutriSciences  biedt de markt een analytische test aan voor omgevingsoppervlakken op de aanwezigheid van SARS-CoV-2 ribonucleïnezuur (RNA) fragmenten.  
28 Mei 2020
Bedrijfsnieuws
Mérieux NutriSciences en inspectiebedrijf Houwers Groep slaan de handen ineen. Houwers Groep gaat met een speciale COVID-inspectie bedrijven helpen aan het optimaal volgen van hun coronapr...