17 Oktober 2018
|   MARKT NIEUWS
Salmonella, Listeria: vermijd uitbraak met Environmental Monitoring Program (EMP)

Environmental Monitoring Program (EMP) is de "must have" om ziekteverwekkers,  zoals Salmonella en Listeria te beheersen in verwerkingsomgevingen van voedselvoorzieningen.

In 2017 waren er meer dan 300 terugroepacties van voedselproducten in de Europese Unie en de Verenigde Staten verwant aan voedselpathogene, zoals Salmonella en Listeria monocytogenes. Als gevolg daarvan wordt één op de tien mensen elk jaar ziek vanwege besmet voedsel. Officiële instanties verschuiven de nadruk van het testen van eindproducten tot het testen van milieustalen, wat leidt tot extra terugroepacties van producten.  Daarom is het cruciaal voor voedselproducerende bedrijven om efficiënte milieucontroleprogramma’s (EMP) te ontwikkelen en preventieve controles in hun installaties in te stellen.

Productverontreiniging kan zich in elk stadium van een voedselketen voordoen.

Volgens de European Food Safety Agency (EFSA) kunnen bacteriën, zoals Salmonella en Listeria monocytogenes door de mens veroorzaakte ziekten veroorzaken als de consument in contact komt met besmet voedsel of water.

Producten met een hoog risico omvatten dierlijke producten (bijvoorbeeld rauwe kalkoenproducten, rauwe eieren voor Salmonella en rauwe melk of kaas voor Listeria), water en ook voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong (bijvoorbeeld fruit en groenten voor Salmonella).

De geïndiceerde infectieziekten worden respectievelijk salmonellose en listeriose genoemd. Het zijn zoönosen, wat betekent dat ze tussen mensen en dieren kunnen worden overgedragen.

De EFSA stelt dat salmonellose de eerste oorzaak was van de voedseloverdragende uitbraak in de Europese Unie in 2016 met 1.067 uitbraken van Salmonella. Hoewel het aantal met salmonella geïnfecteerde personen de neiging had te dalen in 2014, stabiliseerde het zich tussen 2014 en 2016 (+3%). Met 2.536 gevallen in 2016 is listeriose veel minder wijdverspreid, maar niet minder ernstig. Het sterftecijfer is zelfs het hoogste in de EU: 16,2% van de besmette mensen met Listeria monocytogenes stierf in 2016. Bovendien is sinds 2008 een statistische toename gerapporteerd.

Volgens de World Health Organization (WHO) zijn symptomen van salmonellose  geassocieerd met koorts, buikkrampen, diaree, misselijkheid en soms braken. Het kan het immuunsysteem sterk beïnvloeden van zowel ouderen als jonge kinderen en kan leiden tot uitdroging, ziekenhuisopname en overlijden. Salmonellose kan optreden van 6 tot 72 uur na de consumptie van besmette producten en duurt over het algemeen 2 tot 7 dagen.

Listeriosis wordt meestal geassocieerd met griepachtige symptomen. Het is echter een probleem voor de volksgezondheid van de gevoelige populatie, zoals de zwangere vrouwen. Lisertiose kan leiden tot een miskraam, doodgeboorte, voortijdige bevalling of een levensbedreigende infectie.

Listeriosis kan optreden van 3 tot 70 dagen na de consumptie van besmette producten en duurt dagen tot weken.

Listeria monocytogenes en Salmonella zijn vooral betrokken bij het terugroepen van voedingsmiddelen vanwege hun specifieke overlevings- en verblijfskenmerken. In feite heeft Listeria monocytogenes een groeipotentie in koele en natte omgevingen, terwijl Salmonella kan overleven in warme en droge omgevingen. Om deze redenen kunnen bacteriën overleven in productieomgevingen en kunnen daardoor grondstoffen en voedselproducten besmetten (of opnieuw maken). Contaminatie hot-spots zijn te vinden langs de hele voedselproductieketen. Van de import van vervuilde grondstoffen in een voedselfabriek tot aan natte gebieden in de faciliteit.

Een efficiënte EMP kan bacteriële contaminaties voorkomen en oplossen.

Een Environmental Monitoring Program (EMP) is een risicobeoordelingmethodiek gebaseerd op de “Zoeken en Vernietigen” aanpak:

 • “Zoeken”: Diep graven in de apparatuur, vaak met zorgvuldige demontage van de apparatuur en bemonstering.
 • “Vernietigen”: De oorzaak van de besmetting vinden en het probleem permanent oplossen.

Deze methodologie kan worden gebruikt om de effectiviteit van sanitaire voorzieningen te verifiëren en potentiële havens en groeisecties in de apparatuur te beperken. De principes van een efficiënte EMP zijn gebaseerd op:

 • Risicobeoordeling: Controle van verontreinigingbronnen, verkeerspatronen en kwaliteit van monitoring.
 • Zich bewust zijn van en gewaarschuwd worden voor de mogelijke aanwezigheid van biofilms: Biofilms is een functionele groep organismen die twee belangrijke problemen  veroorzaken. Namelijk de snelheid van vorming en rijping en vermogen om de druk van conventionele reinigings- en ontsmettingsmiddelen te weerstaan.
 • Het belang van zonering in vier verschillende zones. Deze zones onderscheiden gebieden binnen de productiefaciliteit op basis van microbiologisch risico.

Het begrijpen van deze EMP-stukken zal resulteren in de identificatie van de meest relevante bemonsteringspunten in de productieomgeving en helpt u dus bij het voorkomen van voedselbesmetting.

Wilt u meer weten over Environmental Monitoring?

Download ons gratis e-book over milieubeheer voor meer informatie over:

 • De wetgeving in Europa en de VS.
 • Hoe een volledige en aangepaste risicobeoordeling uit te voeren.
 • Hoe gegenereerde gegevens uit testresultaten te beheren.
 • Hoe productiegebieden kunnen worden gedifferentieerd op basis van microbiologisch risico.
 • Hoe historische gegevens te gebruiken om relevante bemonsteringspunten te selecteren.
 • De regeling voor goedkeuring van een aangepast steekproefplan.
 • Beste praktijken met betrekking tot steekproeftechnieken.
 • Corrigerende acties om te implementeren.

Referenties:

- European Food Safety Agency (EFSA), ‘Salmonella cases no longer falling in the EU’, December 2017.
- Center for Disease Control and Prevention, ‘Salmonella and Food’, July 2017.
- EFSA, ‘Factsheet: Listeria’, February 2018.
- World Health Organization (WHO), ‘Factsheet: Salmonella (non-typhoidal)’, January 2018.
- EFSA, ‘Listeria infections increase in vulnerable groups’, January 2018.
- EFSA, ‘EFSA explains zoonotic diseases: Salmonella’, 2014.
- EFSA, ‘The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-​borne outbreaks in 2016’, December 2017.
- European Commission, ‘RASFF - Food and Feed Safety Alerts’, [online].
- FDA, ’Recalls, Market Withdrawals, & Safety Alerts’, [continuously updated].
- FoodSafety.gov, ‘’Listeria’, [online].

The expert

Christophe Dufour
Dokter in diergeneeskunde
Wetenschappelijk directeur Microbiologie Europa voor Mérieux NutriSciences

christophe_dufour_2016.png

 

Christophe heeft de afgelopen 30 jaar in verschillende laboratoria voor voedingsonderzoeken gewerkt. Hij nam deel aan verschillende normalisatiegroepen en expertspanels (AFNOR, ANSES, IAFP, ILSI) op het gebied van voedselmicrobiologie, microbiologische criteria, voedselkwaliteit, GMO of allergenen kwesties. Christophe draagt ​​bij aan vele werkgroepen met professionals om procescriteria te ontwikkelen voor de voedingsmiddelenindustrie en voert risicobeoordelingen uit in de voedingsmiddelenindustrie en cateringfaciliteiten.

 

 

"Bij veel voedselveiligheid incidenten,  als gevolg van milieuverontreinigingen,  was veel informatie beschikbaar, maar deze werd niet correct geanalyseerd of geïnterpreteerd. Een juiste EMP

ontwerp, implementatie en uitvoering kunnen dit probleem oplossen."

Christophe Dufour