European Food Safety Trends, Key Issues & Perspectives

Voortbouwend op de kennis van onze hooggekwalificeerde experts, onze jarenlange ervaring in het aanpakken van voedselveiligheidskwesties en dagelijkse monitoring, hebben we in 2017 besloten dit initiatief te lanceren om onze klanten en belanghebbenden te helpen een beter inzicht te krijgen in voedselgerelateerde risico's en na te denken over mogelijke preventieve acties .

Ontdek onze jaarlijkse release van de Blue Paper!