merieux_nutrisciences_-_food_contact_material.jpg

Alle materialen die in contact komen met voedsel moeten zorgvuldig gecontroleerd worden om het risico op besmetting te voorkomen en te zorgen dat aan de gezondheids- en veiligheidseisen wordt voldaan.

Om deze eisen te checken, voorziet de wetgeving in specifieke maatregelen. Alle materialen en voorwerpen die bedoeld zijn om in contact te komen met levensmiddelen moeten voldoen aan EC Verordening 2023/2006 (GMP) en de algemene bepalingen van EC Verordening 1935/2004. Het basisprincipe is dat de materialen die in navolging van GMP geproduceerd worden, voldoende inert zijn om de afgifte van stoffen naar levensmiddelen uit te sluiten, dat wil zeggen in hoeveelheden die:

 • de gezondheid van de mens in gevaar zouden kunnen brengen
 • een onaanvaardbare verandering in de voedingssamenstelling tot gevolg hebben
 • de organoleptische eigenschappen van het product negatief beïnvloeden.

 

Nalevingsresultaten hebben gevolgen voor de hele productieketen, niet alleen voor de gebruiker die wil weten welk materiaal het best geschikt is voor zijn voedsel, maar fabrikanten hebben ook de taak om veilige materialen te produceren, vervaardigd uit grondstoffen met zo min mogelijk contaminaties.

Mérieux NutriSciences helpt klanten bij het selecteren van de juiste analyses voor grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten om te zorgen dat deze aan de verplichte eisen voor toepassing in levensmiddelen voldoen door middel van globale en specifieke migratietesten per type materiaal.

Onderzoek wordt verricht conform wettelijke methoden uit erkende normen (EN, DIN, LMBG, FDA, ISO, etc.) of conform speciaal ontwikkelde en intern gevalideerde methoden.

Ons doel is om oplossingen te bieden aan bedrijven die moeten zorgen dat de materialen die zij gebruiken die in contact komen met levensmiddelen, voldoen aan de lokale regelgeving en om steun te bieden aan bedrijven die geconfronteerd worden met steeds veranderende wetgeving en een vaak complex productieproces. 

Overzicht van onze testen en diensten

Al onze testen en diensten

Een uitgebreid pakket van analyses waarmee u de veiligheid van uw producten kunt garanderen:

 • Detectie van allergene kleurstoffen, formaldehyde, zware metalen en andere allergene of schadelijke residuen
 • Materiaal dat in contact komt met levensmiddelen
 • Microbiologische verontreiniging
 • Interactie tussen product en verpakking
 • VOC
 • REACH en RoHS
 • Maatwerkprojecten

Wij verzorgen uitgebreide beoordelingen van de prestaties van alle mogelijke producten, waaronder kunststoffen, schoonmaakmiddelen, absorbeermiddelen, versnelde veroudering en blootstelling aan licht en weersinvloeden.

Kwaliteitsborgingsystemen zijn ervoor om het consumentenvertrouwen en de geloofwaardigheid van het bedrijf te vergroten, om werkprocedures en efficiency te verbeteren en om de concurrentiepositie van een bedrijf te versterken.

Mérieux NutriSciences maakt gebruik van een breed spectrum aan verouderingscondities, gebaseerd op gecontroleerde schommelingen in belichting, temperatuur en/of vochtigheid en fysieke belasting.

Research & Development speelt een cruciale rol in het beoordelen van de de producten op prestaties, veiligheid en duurzaamheid.

 • Biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid
 • EU Ecolabel op schoonmaakmiddelen
 • Specifiek technisch advies met betrekking tot diverse onderwerpen
 • Ontwikkelen van een testplan
 • Beoordelen van de onderbouwing van claims (link) en naleving van etiketteringsregelgeving
Meer informatie nodig?
3 Februari 2020
Acquisitions
Resana, Italy – February 3rd, 2020 – Mérieux NutriSciences, one of the global leaders in food safety and leader in environment testing in Italy, announces today the acquisition of the Italian com...