merieux_nutrisciences_-_packagin_testing_services_0.jpg

Verpakking heeft vele functies. Hier moet al in de ontwerpfase rekening mee gehouden worden, omdat verpakking niet alleen de kwaliteit en veiligheid van een product moet garanderen, maar tegenwoordig ook minder milieubelastend moet zijn. Deze eisen gelden voor verpakkingsmaterialen van zowel levensmiddelen als cosmetica en geneesmiddelen en die materialen moeten daarom onderzocht en het onderzoek met bewijs gestaafd worden.

Mérieux NutriSciences helpt klanten bij het selecteren en toepassen van de juiste analyses voor grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten om te zorgen dat deze aan het uiteindelijke doel èn aan nationale en internationale wet- en regelgeving voldoen.

Het verpakkingsteam van Mérieux NutriSciences bestaat uit goed opgeleide en regelmatig bijgeschoolde Experts in levensmiddelencontactmaterialen. Onze experts staan onze klanten terzijde met:

 • Technisch en wetgevingsadvies over naleving van nationale en EU-regels;
 • Het evalueren van bewijsstukken (zoals de conformiteitsverklaring voor contact met levensmiddelen, etikettering, e.d.) en het opstellen van toepasselijke analyseprotocollen;
 • Het beoordelen of wordt voldaan aan de positieve lijst van stoffen die zijn toegelaten voor gebruik in de fabricage van speciaal gereguleerde materialen (zoals plastic, papier, rubber, enz.);
 • De nieuwste technologie: nieuwe extractiemethoden en hoge-resolutie massaspectrometrie, karakterisering van niet opzettelijk toegevoegde stoffen (NIAS).

Op het gebied van farma en cosmetica heeft Mérieux NutriSciences een gespecialiseerd team. Hierdoor kunnen wij de verschillende aspecten van verpakkingsinteracties goed beoordelen. 

Overzicht van onze testen en diensten

Al onze testen en diensten

Een uitgebreid pakket van analyses waarmee u de veiligheid van uw producten kunt garanderen:

 • Detectie van allergene kleurstoffen, formaldehyde, zware metalen en andere allergene of schadelijke residuen
 • Materiaal dat in contact komt met levensmiddelen
 • Microbiologische verontreiniging
 • Interactie tussen product en verpakking
 • VOC
 • REACH en RoHS
 • Maatwerkprojecten

Wij verzorgen uitgebreide beoordelingen van de prestaties van alle mogelijke producten, waaronder kunststoffen, schoonmaakmiddelen, absorbeermiddelen, versnelde veroudering en blootstelling aan licht en weersinvloeden.

Kwaliteitsborgingsystemen zijn ervoor om het consumentenvertrouwen en de geloofwaardigheid van het bedrijf te vergroten, om werkprocedures en efficiency te verbeteren en om de concurrentiepositie van een bedrijf te versterken.

Mérieux NutriSciences maakt gebruik van een breed spectrum aan verouderingscondities, gebaseerd op gecontroleerde schommelingen in belichting, temperatuur en/of vochtigheid en fysieke belasting.

Research & Development speelt een cruciale rol in het beoordelen van de de producten op prestaties, veiligheid en duurzaamheid.

 • Biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid
 • EU Ecolabel op schoonmaakmiddelen
 • Specifiek technisch advies met betrekking tot diverse onderwerpen
 • Ontwikkelen van een testplan
 • Beoordelen van de onderbouwing van claims (link) en naleving van etiketteringsregelgeving
 • Contactmaterialen levensmiddelen
 • Verpakking cosmetica
 • Geneesmiddelverpakkingen
 • Biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid
 • Technische geschiktheidstesten
 • Materiaalonderzoek
Meer informatie nodig?
Latest News
29 Mei 2020
Markt nieuws
Mérieux NutriSciences  biedt de markt een analytische test aan voor omgevingsoppervlakken op de aanwezigheid van SARS-CoV-2 ribonucleïnezuur (RNA) fragmenten.  
28 Mei 2020
Bedrijfsnieuws
Mérieux NutriSciences en inspectiebedrijf Houwers Groep slaan de handen ineen. Houwers Groep gaat met een speciale COVID-inspectie bedrijven helpen aan het optimaal volgen van hun coronapr...