Mérieux NutriSciences ondersteunt klanten bij de controle of ze voldoen aan de eisen die gesteld worden aan contactmaterialen voor levensmiddelen, waaronder algemene en materiaal-specifieke migratie-eisen. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform wettelijk verplichte methoden en erkende normen (NEN, UNI EN, DIN, LMBG, FDA, ISO etc.) en door Mérieux NutriSciences zelf ontwikkelde en gevalideerde methoden. 

cg_food_contact_materials.png

Algemene migratietesten meten de hoeveelheid stof die uit het materiaal migreert naar een testvloeistof die het extractievermogen van het levensmiddel benadert. Zo’n test zegt niets over welke stof naar de simulatievloeistof migreert, maar meet wel de totale hoeveelheid stoffen die uit het geteste materiaal migreert. De omgevingscondities zoals tijd en temperatuur zijn wettelijk voorgeschreven en gebaseerd op de gangbare praktijk. De gebruikte simulatievloeistoffen bestaan uit waterige of olie-oplossingen of andere vloeistoffen.

Specifieke migratie is de kwantificering van bepaalde stoffen (monomeren, additieven, weekmakers, elementen en metalen, etc.) in een vloeibare levensmiddelensimulant. Deze test is erg belangrijk omdat er voor sommige moleculen een wettelijk vastgestelde migratielimiet (SML) geldt.

Daarnaast doen wij ook onderzoek naar niet opzettelijk toegevoegde stoffen (NIAS) om aan te tonen en te kwantificeren welke chemische verbindingen er in het materiaal aanwezig zijn die daar niet om technische redenen tijdens de productie aan toegevoegd zijn, maar die zouden kunnen ontstaan door afbraak van het verpakkingsmateriaal of onzuiverheden in de grondstoffen. Recentelijk heeft de EFSA een aanbeveling gedaan om de controle op stoffen die voorkomen in materialen die in contact komen met levensmiddelen verder aan te scherpen en uit te breiden naar de migratie van niet opzettelijk toegevoegde stoffen, omdat men van mening is dat dezelfde mate van veiligheid moet gelden voor alle migreerbare stoffen.

Mérieux NutriSciences voert NIAS-analyses uit met behulp van een breed scala aan monstervoorbereidingstechnieken (bijv. extractie met specifieke oplosmiddelen zoals hexaan en ethanol) en geavanceerde analysemethoden (GC-MS, GC-Q-TOF, LC-MS, ICP-MS) om de aanwezigheid van deze stoffen te bepalen. Verder kunnen door middel van een toxicologische evaluatie van de effecten van deze chemicaliën op de gezondheid van de mens, de mogelijk risico’s in het eindproduct ingeschat worden.

Technische geschiktheid is een ander belangrijk aspect van het onderzoek aan materiaal dat in contact komt met voedingsmiddelen. Zulk materiaal moet veilig zijn en technische geschiktheid en fysisch-mechanische eigenschappen spelen daarbij een grote rol.

Mérieux NutriSciences heeft jarenlange ervaring met materiaal dat in contact komt met levensmiddelen en biedt een uitgebreid pakket aan diensten aan:

  • uitvoeren van mechanische bestendigheidstesten en fysische testen
  • beoordelen van morfologische variaties van verpakkingen na herhaaldelijke wasbeurten
  • beoordelen van vluchtige organische verbindingen die gegenereerd worden in de hoofdruimte tijdens het kookproces
  • uitvoeren van sensorisch onderzoek

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?
Latest News
29 Mei 2020
Markt nieuws
Mérieux NutriSciences  biedt de markt een analytische test aan voor omgevingsoppervlakken op de aanwezigheid van SARS-CoV-2 ribonucleïnezuur (RNA) fragmenten.  
28 Mei 2020
Bedrijfsnieuws
Mérieux NutriSciences en inspectiebedrijf Houwers Groep slaan de handen ineen. Houwers Groep gaat met een speciale COVID-inspectie bedrijven helpen aan het optimaal volgen van hun coronapr...
29 Mei 2020
Markt nieuws
Mérieux NutriSciences  biedt de markt een analytische test aan voor omgevingsoppervlakken op de aanwezigheid van SARS-CoV-2 ribonucleïnezuur (RNA) fragmenten.  
28 Mei 2020
Bedrijfsnieuws
Mérieux NutriSciences en inspectiebedrijf Houwers Groep slaan de handen ineen. Houwers Groep gaat met een speciale COVID-inspectie bedrijven helpen aan het optimaal volgen van hun coronapr...