De Europese Verordening no. 94/62/EC richtte zich op de milieugevolgen van verpakkingsafval en voerde enkele preventiemaatregelen in. Deze eerste stap richting een andere aanpak van de kwestie heeft uiteindelijk geleid tot de huidige benadering waarin gezocht wordt naar nieuwe oplossingen voor recyclebare en composteerbare pakken en zakken.

merieux_nutrisciences_compostability_test_certification_ok_compost.jpg

Composteerbare materialen kunnen omgezet worden in compost, een plantaardige grondsoort die gebruikt wordt als meststof. Indien juist behandeld zijn deze materialen geen afval, maar een grondstof die perfect in de kringloop van de natuur past. Composteerbare producten hebben aan het eind van hun levenscyclus minder invloed op het milieu en zijn een moderne, duurzame optie.

Mérieux NutriSciences verzorgt het analyseproces voor bedrijven die een ‘OK Compost’ of ‘OK Compost HOME’ certificering willen krijgen. De ‘OK Compost’ certificaten worden uitgegeven door de internationale organisatie TÜV Austria  en gelden voor producten die op industriële schaal of thuis in de compostbak samen met het GFT afval uit de keuken gecomposteerd kunnen worden.

Mérieux NutriSciences is ook geaccrediteerd door DIN-CERTCO: samen met TÜV Austria  is het een van de certificeringsinstanties die door European Bioplastics zijn gemachtigd om het "Seedling" -logo te gebruiken om composteerbare producten zoals borden, bestek, tassen herkenbaar te maken in de markt.

Testen worden uitgevoerd conform de UNI EN 13432 norm. Als onafhankelijk laboratorium voert Mérieux NutriSciences, naast analyses voor ‘OK COMPOST’ certificering, op verzoek van de klant ook andere, gelijksoortige analyses uit.

Mogelijk ook geïnteresseerd in:

Meer informatie nodig?