Versneld verouderen is een methode om de levensduur of houdbaarheid van een product te bepalen door toepassing van kunstmatig verzwaarde omstandigheden (hitte, vochtigheid, zonlicht, etc.) om het normale verouderingsproces te versnellen.

Merieux_NutriSciences_-_Versnelde_veroudering

Bij dergelijk onderzoek worden materialen blootgesteld aan snelle, maar gecontroleerde schommelingen in temperatuur, vochtigheid, druk, spanning, etc. om het verouderingseffect te simuleren en zo in korte tijd de nodige data te verzamelen.

Om bijvoorbeeld verwering te simuleren wordt het monster onder afwisselend droge en natte (waternevel) omstandigheden blootgesteld aan xenon licht in een xenonkamer.

Mérieux NutriSciences maakt gebruik van een breed spectrum aan verouderingscondities, gebaseerd op gecontroleerde schommelingen in belichting, temperatuur en/of vochtigheid en fysieke belasting, waaronder:

  • herhaaldelijk wassen (in wasmachine of vaatwasser, zowel voor laboratorium- als thuisgebruik)
  • slijtvastheid, met de Martindale of Veslic methode
  • herhaalde torsie/flexieproef met een speciaal instrument
  • herhaalde trekproeven met CRE dynamometers.

Daarnaast kunnen wij ook analyses uitvoeren om de chemische, fysische en colorimetrische veranderingen in een scala aan producten te beoordelen.

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?