Merieux_NutriSciences_-_Microbiotica

Medische publicaties spelen een belangrijke rol in onze sector.

Eén van de meest revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van de life sciences is de realisatie van de laatste jaren dat wij als mensen in een symbiotische relatie leven met diverse microbiële levensgemeenschappen. Inmiddels is goed gedocumenteerd dat deze levensgemeenschappen een centrale rol spelen in meerdere humane ziektes en, breder gezien, in de menselijke gezondheid.

Om te voldoen aan de groeiende vraag naar onderzoek van de interactiemechanismen tussen deze bacteriële flora en hun omgeving en naar het effect van microbiota op biologische functies, biedt Biofortis volledige microbiota monitoring op het gebied van darmflora, huidflora en mondflora.

Overzicht van onze diensten

microbiotia_-_platform.jpg

microbiotia_-_platform.jpg, by

Het Biofortis microbiotaplatform omvat:

 • werving van vrijwilligers
 • monstervoorbereiding en -opslag (biobanking)
 • microbiologie
 • gerichte metagenomics en whole genome sequencing (WGS)
 • stamtypering
 • bacteriële kwantificering
 • beoordeling van geneesmiddelen, probiotica, prebiotica, synbiotica, nutraceuticals, effecten van voedingsmiddelen, …
 • biostatistiek en methodiek.

De ervaren wetenschappers die verantwoordelijk zijn voor dit platform, werken continu ook in allerlei publiek-private samenwerkingsprojecten en zijn betrokken bij internationale onderzoeksprogramma’s.

Nu chronische darmontstekingen en stofwisselingsziekten steeds vaker voorkomen, wordt de invloed van ons voedingspatroon, en van probiotica en voedingssupplementen op onze gezondheid steeds belangrijker. In lijn daarmee wordt ook gekeken naar gepersonaliseerde voeding in relatie tot de verscheidenheid aan responsen op een bepaald dieet of behandeling. Naast genetische factoren speelt de darmflora een grote rol in de gezondheid van de menselijke gastheer.

Een onevenwichtige darmflora heeft grote gevolgen voor de energie-opname uit voedsel (overgewicht), op ontstekingsprocessen en op het immuunsysteem van de gastheer. Kennis van de eigenschappen van de darmflora kan helpen bij het bepalen van het effect van een product, therapie of ziekte op, en interactie met, de gastheer en bij het formuleren van gepersonaliseerde voeding.

Elk jaar worden er op de wereld meer dan duizend wetenschappelijke artikelen over darmfloraonderzoek gepubliceerd en het aantal menselijk genoomprojecten blijft zich maar uitbreiden. Darmfloraonderzoek is dan ook een van de meest veelbelovende onderzoeksgebieden van deze eeuw, met name vanwege de technologische verbetering in de onderzoeksinstrumenten.

Onze huid wordt permanent beschermd door micro-organismen die de huid verdedigen tegen ziektekiemen en zorgen dat de huid intact blijft. Dit heilzame ecosysteem staat bekend als de huidflora.

Veranderingen in het evenwicht van de huidflora kunnen de huidgezondheid ernstig aantasten en tot verstoringen leiden (uitdroging, vette huid, veroudering) of zelfs tot huidziektes (dermatitis, acne).

Met het oog op onze huidige levensstijl (voeding, milieu), medicatie en blootstelling van ons lichaam aan dagelijkse stressoren (vervuiling, UV-licht, rook, cosmetica), wordt nu een nieuwe generatie producten ontwikkeld die de natuurlijke bescherming die onze huidflora biedt, beter respecteren of zelfs vergroten.

Schema

 • sequentieverwerking
 • kwaliteitscontrole van uitslagen
 • taxonomie vaststellen
 • clustering

Gezien de talrijke genetische en fysiologische overeenkomsten tussen dieren en mensen, worden diermodellen, en dan met name muizen, veel toegepast in microbioomonderzoek.

De laatste jaren heeft Biofortis verzoeken ontvangen voor diverse studies op dieren om de rol en het functioneren van de darmflora en het verband met bepaalde ziektes te beoordelen:

 • effect van specifieke voeding op darmflora
 • preklinisch onderzoek naar alternatieve behandeling van antibioticatherapie
 • effect van chemotherapie op PDX-modellen
microbiotia_-_imodi.jpg.png

Biofortis Mérieux NutriSciences is een van de oorspronkelijke partners in dit consortium. Onze bijdrage bestaat uit ervaring met klinisch onderzoekmanagement en wetenschappelijke kennis op het gebied van microbiotaonderzoek.

Het eerste doel van het programma is coördinatie van het klinisch onderzoek in 7 Franse klinische centra voor het werven van patiënten met borst-, eierstok-, lever- of prostaatkanker. Van elke patiënt worden naast hun medische gegevens, ontlastings- en bloedmonsters opgeslagen in een biobank. De monsters worden klinisch gekarakteriseerd en gestandaardiseerd voor de aanbieder van de biologische monsters.

Het tweede doel is om de relatie tussen darmflora en kanker te onderzoeken en het effect van een farmacologische behandeling op de darmflora in patiënten en PDX-modellen te bepalen. Deze longitudinale studie wordt voor en na chemotherapie uitgevoerd. De belangrijkste doelstelling is het opsporen van ‘darmflora-markers’ voor kankeronderzoek.

Dit project moet meer inzicht verschaffen in de rol van de darmflora bij het ontstaan en de ontwikkeling van kanker en de respons op verschillende chemotherapiemiddelen, en kan ook gebruikt worden om de werkzaamheid van farmacologische behandelingen te evalueren. Deze nieuwe benadering zou ertoe kunnen leiden dat chemotherapie zo bijgesteld kan worden dat er minder bijwerkingen zijn.

Meer informatie nodig?
Latest News
29 Mei 2020
Markt nieuws
Mérieux NutriSciences  biedt de markt een analytische test aan voor omgevingsoppervlakken op de aanwezigheid van SARS-CoV-2 ribonucleïnezuur (RNA) fragmenten.  
28 Mei 2020
Bedrijfsnieuws
Mérieux NutriSciences en inspectiebedrijf Houwers Groep slaan de handen ineen. Houwers Groep gaat met een speciale COVID-inspectie bedrijven helpen aan het optimaal volgen van hun coronapr...