7 Januari 2020
Markt nieuws
Door een samenwerking van KTBA, stichting FSSC en Précon is het interpretatie document voor de ISO 22000:2018 ontstaan. Dit document wordt wereldwijd gebruikt om de normeisen beter te begrijpen. Hierin staat meer diepgang over twee grote veranderingen in de standaard: de ‘High Level Structure(HLS)’ en bepaling van beheersmaatregelen(CCP en OPRP...
24 December 2019
Lokaal nieuws
Merieux NutriSciences neemt deel aan het project van de gemeente Ede om voedselverspilling te voorkomen, genaamd Food2ndLife. Lees hier het succesverhaal.
17 December 2019
Markt nieuws
Lievense | WSP heeft de aanbesteding ‘Meten en bemonsteren van afval-, hemel- en proceswater’ in samenwerking met Merieux NutriSciences gegund gekregen van het Rijksvastgoedbedrijf. De aanbesteding is gegund op basis van prijs en kwaliteit en heeft een looptijd van 4 jaar met een mogelijke verlenging van 2 jaar.
13 December 2019
Nieuwsbrief
Klik hier voor onze december nieuwsbrief.
15 November 2019
Lokaal nieuws
Om onze Food Science Center (FCS) activiteiten in Ede verder uit te bouwen heeft Mérieux NutriSciences Frank de Bok aangesteld als R&D Manager. Frank heeft zich ruim 10 jaar bezig gehouden met het beheersen van de risico's die micro-organismen met zich mee kunnen brengen in de levensmiddelenindustrie. Hij heeft vooral veel ervaring met...