Un polímer és una substància composta de macromolècules: encara que el terme polímer es refereix generalment a plàstics, en realitat inclou una gran classe de compostos naturals i sintètics les propietats poden usar-se per millorar l'aparença del producte, la resistència i la funcionalitat. Mérieux NutriSciences realitza anàlisi de polímers per a optimitzar el seu ús en la fabricació o verificar que el material compleix amb les especificacions pertinents.

Caracterització de polímers
Els polímers s'utilitzen en una àmplia gamma de productes per a la llar i la indústria. La informació relativa al material utilitzat en el producte pot obtenir-se mitjançant espectrometria FT-IR i comparar l'espectre obtingut amb les bases de dades existents.

Càrregues inorgàniques
S'afegeixen càrregues inorgàniques als polímers per millorar les seves característiques mecàniques i el seu funcionament, fins i tot en concentracions molt importants. Els nostres laboratoris Mérieux NutriSciences poden comprovar la quantitat i el tipus de càrregues inorgàniques utilitzades.

Prova multicapa
Els envasos multilaminados són una solució que combina les característiques de diferents materials; Diferents polímers o barreges de diferents materials, com ara polímer / paper o polímer / alumini. Els materials laminats són, per tant, estructures complexes, en les que cada component té un ús específic. L'estudi de materials laminats es pot dur a terme mitjançant tècniques de microscòpia electrònica, mesurant així el gruix de cada capa i obtenint la informació relativa a la seva composició.

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

30 de Marzo de 2020
Noticias Locales
  Les informamos que, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 10/2020, publicado ayer, nuestras instalaciones permanecen abiertas -excepto los centros de análisis sensorial- y los ...
27 de Marzo de 2020
Noticias , Legislación y normas
  BRC ha actualizado en fecha 25 de marzo el documento BRC072 BRCGS donde se detallan las directrices a considerar por el impacto del COVID-19 en las auditorías de certificación.
30 de Marzo de 2020
Noticias Locales
  Les informamos que, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 10/2020, publicado ayer, nuestras instalaciones permanecen abiertas -excepto los centros de análisis sensorial- y los ...
27 de Marzo de 2020
Noticias , Legislación y normas
  BRC ha actualizado en fecha 25 de marzo el documento BRC072 BRCGS donde se detallan las directrices a considerar por el impacto del COVID-19 en las auditorías de certificación.