La nostra missió és treballar com a soci de confiança i proporcionar solucions per a la seguretat i la qualitat alimentària, el medi ambient i els bens de consum que tenen impacte en els consumidors.

Oferim anàlisis i serveis de consultoria per als nostres clients a tot el món, des de la concepció del producte i la fabricació fins la distribució.

Mérieux NutriSciencies és un lider global del mercat que ha assolit un creixement de dos dígits en els últims set anys a través del creixement orgànic i adquisicions estratègiques.

 

Treballa amb nosaltres