EnviroMap® és una solució de software integral que li permet automatitzar el seu programa de control ambiental.

Aquest sistema segur via web està transformant el control ambiental en tota la indústria alimentària, proporcionant als usuaris un seguiment i traçabilitat sistemàtics i sense esforç. EnviroMap® ajuda amb tot el cicle de vida del mostreig, des de la programació fins a l'anàlisi de dades històriques.

 

 

Programació automatitzada

Establiment de presa de mostres recurrents, sota demanda i/o de mitigació en el sistema. Totes les preses de mostres estan codificades per colors en funció de la progressió a través del procés de mostreig. Imprimeixi codis de barres, enviï mostres i revisi els resultats des del panell de control personalitzable i específic de l'usuari.

Sistema de Notificació

Diversos nivells de notificació en temps real estan disponibles per a Assajos, Tasques i Resultats basats en paràmetres predeterminats definits pel client.

No conformitat

Una vegada que un resultat positiu o fora de límit ha estat confirmat, les preses de mostra de mitigació apareixeran automàticament en el calendari. Els analistes poden començar el procés de remostreig basat en els paràmetres establerts per la seva organització. Existirà una relació pare-fill entre el lloc original fora d'especificacions i les subsegüents mitigacions que il·lustren el rastreig i la traçabilitat.

Integració MXNS

EnviroMap® permet una integració perfecta amb els sistemes LIMS i myMXNS de Mérieux NutriSciences. La plataforma d'intercanvi electrònic de dades (EDI) proporciona una interfície bidireccional entre EnviroMap® i LIMSEnviroMap® propaga automàticament els camps requerits en LIMS i els resultats són exportats de tornada a EnviroMap® proporcionant una traçabilitat completa i una anàlisi històrica.

Anàlisi Històrica

Eines de reporting flexibles i fàcils d'usar per a presentar, analitzar i compartir resultats. Nombroses opcions d'informes, entre les quals s'inclouen Quadrícules, Mapes, Gràfics de Barres, Gràfics de Tasques, Gràfics de Línies i Informes de Resums.

Mérieux NutriSciences no és només un promotor de EnviroMap, sinó també un usuari i client orgullós.

Els nostres assajos i serveis més comuns