Mérieux NutriSciences - Confectionery and honey - Confitería - Confiteria

La mel i confiteria com dolços, llaminadures, massapà, barres, caramels o goma de mastegar, entre d'altres, són consumits a tot el món a gran escala, especialment pels nens. La composició de colorants i additius de productes de confiteria estan regulats per garantir la salut i la seguretat dels consumidors.

Mérieux NutriSciences ajuda a productors i distribuïdors de confiteria a garantir la qualitat dels seus productes amb una oferta completa de serveis. Mérieux NutriSciences manté una xarxa internacional de laboratoris per garantir resultats coherents a tot el sector de la confiteria i mel, especialment a empreses exportadores de productes a tot el món.

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...