complementos alimenticios

Malgrat la seva presentació en forma dosificada, els complements alimentosos no són medicaments, sinó productes alimentaris, i com a tals, es regeixen per la legislació alimentària, tant específica de complements alimentosos, com general d'aliments.

 

Mérieux NutriSciences ofereix una gamma de serveis de consultoria d'etiquetatge i composició de complements alimentosos per a ajudar-lo amb l'etiquetatge d'aquests productes, així com amb el compliment dels requisits legals de la composició i comercialització d'aquests, tant a Espanya com en altres Estats membres.

Serveis de Food Compliace Solutions (Consultoria)

Oferim els següents serveis que poden adaptar-se a les necessitats individuals de la seva organització:

ETIQUETAT

• Revisió completa de l'etiqueta amb tots els textos obligatoris i/o voluntaris (declaracions nutricionals i/o de propietats saludables o textos de màrqueting)
• Proposta de textos legals a partir de les fitxes tècniques dels ingredients
• Proposada de declaracions nutricionals i de propietats saludables autoritzades sobre la base de la composició del complement alimentós estudiat
• Certificat de conformitat d'etiquetatge acreditat (Espanya) per ENAC

D'acord amb el que s'estableix en la normativa de complements alimentosos, el responsable de la seva comercialització (el fabricant, o el responsable de la primera posada en el mercat o l'importador, en el cas de tercers països) haurà de notificar la seva posada en el mercat nacional a les autoritats competents, amb caràcter previ o simultanejo a la primera posada en el mercat.

Des de Mérieux NutriSciences oferim la possibilitat d'avaluar l'adequació de la composició de complements alimentosos a Espanya i diversos Estats membres, així com la notificació a les autoritats competents de la posada en el mercat d'aquests.

La nostra xarxa de consultors internacionals Mérieux NutriSciences també el pot ajudar amb l'adaptació de l'etiqueta per a assegurar el compliment amb la legislació del país de comercialització.

 

ASSESSORAMENT

• Avaluació fórmules de complements alimentosos existents
• A partir de fórmula, assessorament segons el país on es comercialitza i/o realitza la notificació del complement alimentós
• Revisió de fitxes tècniques de matèries primeres i producte final
• Assessorament en sancions administratives/expedientis
• Assessorament “in situ” a casa del client o “outsourcing”

NOTIFICACIONS I REGISTRES

• Notificació de complements alimentosos a Espanya i altres Estats membres (UE) o fora de la UE
• Tramitació del Registre General Sanitari per a les empreses

Anàlisi en Complements Alimentosos

En Mérieux NutriSciences oferim una àmplia gamma de serveis analítics que posem a la seva disposició, amb acreditació ISO17025 en la major part de les determinacions:
 

ANÀLISI FÍSICA-QUÍMIQUES

• Vitamines i minerals
• Fibres (diferents fraccions betafructosanos, inulina, maltodextrinas resistents, galactosacáridos, betaglucanos)
• Anàlisis de matèries primeres / ingredients: mètodes oficials o validats per a l'organisme (monografies EP, FCC, FAO, USP, ...)
• Altres principis actius: aminoàcids, col·lagen, melatonina, coenzim Q10 i extractes de plantes a sol·licitud del client

ANÀLISIS MICROBIOLÒGIQUES

• Paràmetres indicadors
• Anàlisis de patògens
• Probiòtics (bacteris làctics, bifidobacterias, Streptococcus,..).

ANÀLISI DE CONTAMINANTS

• Plaguicides, metalls pesants, dioxines, HAP’s, etc..

 

ALTRES ANÀLISIS

Anàlisis al·lergògenes, nutricionals, additius alimentaris, etc...

Estudis analítics en matrius específiques (per a mètodes ja implantats en el laboratori) o desenvolupament de nous mètodes/validacions en cas de projectes adaptats a requisits de clients.

 

ESTUDI ANALÍTIC EN UNA MATRIU ESPECÍFICA

• Aplicable en el cas de mètodes ja implementats en el laboratori de Mérieux NutriSciences (Silliker Ibérica) i en matrius diferents a les habituals (per exemple: vitamina en forma encapsulada).
o Verificació de l'aplicabilitat del mètode
o Establiment dels paràmetres de validació específicament en la matriu d'interès del client
o Lliurament al client d'un dossier de validació específic per a la seva matriu

• Desenvolupament de nous mètodes/validacions: Projectes adaptats als requisits del client
o sobre la base de protocols de client
o a partir de cerca bibliogràfica
o sobre la base de protocols procedents d'organismes oficials, mètodes validats per organismes externs...

• Formació in situ de mètodes desenvolupats

 

ESTUDIS D'ESTABILITAT (VIDA COMERCIAL)

• Estudis d'estabilitat durant la vida comercial: assegurar que el complement alimentós compleix les seves especificacions en les condicions de magatzematge i ús declarades en l'etiqueta.
• Estudis d'estabilitat “en ús” que asseguri l'estabilitat del complement alimentós durant el període de consum, una vegada obert i reproduint la perduda gradual de producte en l'envàs (simulant l'ús del producte)
• Emmagatzematge en diferents condicions climàtiques (temps real i accelerat, seguint normes ICH i el criteri requerit)

Protocols d'estudi adaptats a les característiques del producte mitjançant l'anàlisi dels paràmetres organolèptics, microbiològics, físics i químics susceptibles de degradació i la seva avaluació en la freqüència adequada.

VALIDACIÓ DEL CONTINGUT DE NUTRIENTS O INGREDIENTS ACTIUS

Validació del contingut de nutrients o ingredients actius d'un complement alimentós (totes les unitats del complement alimentós han d'assegurar que compleixen amb el mateix contingut de nutrients a l'inici i al final de la seva vida comercial)
Estudis de validació del contingut en vitamines, minerals, aminoàcids, àcids grassos, probiòtics i compostos d'origen natural, que avalin els diferents tipus de declaracions realitzades (si és el cas).

EFICÀCIA ANTIMICROBIANA (CHALLENGE TEST)

• Realització de challenge tests per a determinar l'eficàcia antimicrobiana d'un complement alimentós enfront de la proliferació de microorganismes o una possible contaminació durant el seu emmagatzematge i ús.
• Estudis d'eficàcia antimicrobiana que permeten avaluar una possible proliferació microbiana en funció de les condicions d'emmagatzematge, tipus d'envàs, o interaccions entre conservants i ingredients actius, durant la vida comercial.

 

Serveis de APPCC i SGSA (sistemes de gestió de la seguretat alimentària)

APPCC: Disseny i adequació del Sistema APPCC.

AUDITORIES INTERNES DELS SGSA:
• Basades en els principis de la metodologia APPCC
• Basades en les principals normes de seguretat alimentària: IFS, BRC, FSSC 22000.
• A proveïdors (fabricants)

PLANS DE CONTROL: Revisió i/o disseny de matèries primeres i producte acabat.
 

Serveis Anàlisi Sensorial

TEST AMB CONSUMIDORS: Test d'acceptació i preferència, Test de concepte; Test d'embalatge: Test triangular de similitud; Test de validació sensorial (Test triangular similitud + Test acceptació i preferència)

TEST AMB TASTADORS EXPERTS: Test triangular de diferències i/o Panell tastadors experts

TEST AMB CONSUMIDORS, HALL TEST (cobertura nacional i internacional)

También le puede interesar