Mérieux NutriSciences - Restaurant and Catering - Restauración y Catering - Restauració i Catering

Les escoles, hospitals i empreses són llocs on cal un control eficaç i oportú com a acte de responsabilitat cap a tots els subjectes implicats. Mérieux NutriSciences és soci d'empreses de càtering, gestiona ambients interiors i exteriors i garanteix els processos de Control de Qualitat i Seguretat Alimentària i Ambiental.

L'oferta integrada es basa en laboratoris eficients amb processos analítics definits i una presència a nivell nacional i internacional. Mérieux NutriSciences ofereix un estàndard de procés per garantir als seus clients dades precises i repetibles i serveis personalitzats segons les seves necessitats de gestió i logística.

• Un únic Tècnic Responsable

• Una única referència per a la gestió logística del pla de control

• Una referència única per a la definició dels plans d'auditoria

• Valoració del servei global amb informes específics

Les nostres competències interdisciplinàries proporcionen la necessària estabilitat econòmica i estructural i les nostres capacitats són claus per al desenvolupament de les empreses i essencials per donar compliment als requisits de licitacions.

Els nostres assajos i serveis més comuns

Descobreixi tots els nostres serveis