Mérieux NutriSciences - Growers farmers - Productores y agricultores - Productors i agricultors

El sector de les fruites i hortalisses és un segment de màxima importància en els sistemes agroalimentaris nacionals i internacionals. L'augment de la demanda de fruites i hortalisses fresques orgàniques també ha augmentat la necessitat de més inspeccions quant a nombre i sensibilitat.

Altres factors, com ara la ràpida pèrdua de fruites i hortalisses i el seu transport a zones molt allunyades del lloc d'origen i lloc de venda (amb regles específiques relacionades amb el país de destinació) augmenten la complexitat dels operadors.

Al mateix temps, el sector ramader es sotmès constantment a inspeccions estrictes per diversos cossos de control en bacteriologia (segons Reg. 2073/05, capítols 2 i 3 per a canals de bestiar, cavalls, porcs, ovelles, cabres i Reg. 1086/2011 Per a canals d'aus de corral) i en el camp de la investigació de substàncies farmacològicament actives d'acord amb el Reglament CEE / UE núm. 37 - Reglament (UE) núm. 37/2010 de. 22 de desembre de 2009, que defineix la seva classificació quant als LMR en els productes alimentaris d'origen animal.

Mérieux NutriSciences presenta als seus clients una proposta analítica que inclou gairebé 750 ingredients actius de plaguicides que es poden determinar en la seva major part amb un límit de quantificació de 5 ppb i més de 150 substàncies farmacològicament actives, subdividides en antibiòtics i hormones. Moltes acreditacions, reconeixements i autoritzacions obtingudes pels laboratoris i imprescindibles per a aquest sector a escala nacional i internacional completen la visió general.

La disponibilitat de dues oficines (Resana i Prato, a Itàlia) que poden realitzar les mateixes anàlisis combinades amb l'experiència tècnica dels nostres agrònoms i tècnics és el suport adequat per als operadors del sector per satisfer les diferents necessitats del mercat global.

Finalment, el suport proporcionat per la nostra xarxa logística a tot el país -incloent les illes- i els empleats de Mérieux NutriSciences asseguren la preservació perfecta de mostres durant el seu transport i optimitzen el temps d'anàlisi.

Descobreixi tots els nostres serveis

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
26 de Octubre de 2021
  El 8 d'octubre de 2021, la Unió Europea va aprovar la prohibició de l'ús com a additiu colorant del diòxid de titani, que s'utilitza en productes com a xiclets, pastissos, complements alimen...
26 de Octubre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  Els extractes de te verd són ingredients utilitzats en complements alimentosos, encara que el seu ús no està regulat actualment ni per la normativa europea (Reglament 1925/2006) ni per la no...