Els plans de control són l'eina que permet conèixer si un procés funciona adequadament o bé si està fora de control.

L'operació de presa de mostra, el condicionament de la mateixa i el seu transport pot incidir sobre les característiques de la mateixa, si no es fa de forma adequada en funció de la matriu que es tracta i dels objectius analítics que es pretenen.

Les anàlisis subministren dades. Necessitem eines de base estadística per transformar aquestes dades en informació. La implementació de plans de control pensats i adaptats a la realitat del nostre producte i mercat ens permet posar en el mercat productes completament segurs amb un cost de control optimitzat.

Posem a la seva disposició, la nostra experiència, especialització i capacitat de treball per:

  • mostrejar aliments i productes alimentaris a tot el món i, especialment, en tots els països en els quals Silliker està present (Espanya, Portugal, França, Bèlgica, Holanda, Itàlia, Polònia, USA, Canadà, Mèxic, Austràlia, Xina, Singapur i Sud-àfrica),
  • garantir que el mostreig serà representatiu de la població que es desitja mostrejar,
  • prendre, condicionar i transportar la mostra de manera que es mantinguin inalterades les característiques de la mateixa que es desitgen mesurar o investigar. Seguint al peu de la lletra la normes de referència,
  • analitzar els atributs químics, físics, microbiològics o sensorials que es desitgin conèixer de la mostra, i per tant de la població, en qüestió,
  • emetre un dictamen en el qual es reflecteixi la conformitat de la població mostrejada enfront d'una determinada norma legal, internacional o contractual,
  • dissenyar i realitzar programes de control de matèries primeres, processos, productes acabats, ambients, superfícies en contacte directe amb el producte o manipuladors d'aliments,
  • emetre dictàmens sobre la bondat de lots de matèries primeres, processos, productes acabats, contaminacions ambientals de sales de producció, envasat o emmagatzemat o contaminació de superfícies en contacte directe amb els aliments.

Conèixer la quantitat i tipus de microorganismes presents en determinades superfícies

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...