Els nostres programes de formació capaciten els empleats per prendre decisions basades en la ciència que són una de les millors maneres d'assegurar la qualitat i seguretat dels seus productes. La nostra oferta inclou una àmplia gamma de cursos de formació en seguretat alimentària destinats a tots els nivells dels empleats de la indústria alimentària.

Mérieux NutriSciences s'ha guanyat la reputació de ser un proveïdor líder de serveis de formació, garantint que els formadors dels cursos siguin especialistes tècnicament qualificats amb una vasta experiència pràctica en la indústria i oferint cursos i seminaris sobre temes que s'ajustin a les tendències internacionals.

Els cursos de formació interactius i pràctics presentats per Mérieux NutriSciences inclouen la discussió en grup, estudis de cas i jocs de rols quan sigui aplicable. Depenent del nivell del curs també poden incloure tasques posteriors al curs, exàmens escrits o avaluacions.

Desenvolupats per experts en ciències de l'alimentació amb anys d'experiència a la planta, els nostres instructors usen els seus anys d'experiència en la planta per aportar claredat i practicitat als temes i desafiaments més rellevants de la indústria.

Per donar resposta a la formació individual, anualment desenvolupem un programa de cursos de temàtica d'interès comú i amb format teoricopràctic dissenyats per compartir experiències i dirigits a professionals de la indústria alimentària.

CURSOS DE QUALITAT, ANÀLISI SENSORIAL I SEGURETAT ALIMENTÀRIA 

 

Cursos i seminaris

Cursos on-line

Webinars

Diana Sánchez (diana.sanchez@mxns.com)
Tel. 93 263 24 54

Coordinació i planificació:

Natalia Serrano (natalia.serrano@mxns.com)

No dubtin en plantejar-nos qualsevol proposta de continguts, lloc de cel·lebració, etc.

Per Informació completa i descàrrega dels detalls de cada curs o webinar, clicar la fletxa desplegable inferior.

CURSOS 2019

MARÇ

     6 y 7 - Análisis Sensorial: Formación y gestión de un panel interno (10 h lectivas) Madrid NOU
         27 - Formación de gestores y técnicos de APPCC (7 h lectivas) Madrid

ABRIL

           2  - Control microbiológico de alimentos para no microbiólogos (7 h lectivas) Barcelona
     3 y 4  - Análisis sensorial: fundamentos y herramientas básicas (12 h lectivas) Valencia  NOU

MAIG

     7 y 8 - Curso de auditores internos de calidad y seguridad alimentaria. ( 14 h lectivas) Valencia  NOU
                 7 - Módulo 1: Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria
                 8 - Módulo 2: Auditorías de la calidad y Seguridad Alimentaria
         22 - Formación de gestores y técnicos de APPCC (7 h lectivas) Barcelona
         29 - Calidad y seguridad alimentaria para equipos de marketing y comercial (7 h lectivas) Barcelona

OCTUBRE

16 y 17 - Análisis sensorial: fundamentos y herramientas básicas (12 horas lectivas) | Barcelona
        24 - Gestión de alérgenos (6 horas lectivas) | Madrid
        30 - Gestión de alérgenos (6 horas lectivas) | Barcelona
   

NOVEMBRE

   5 y 6 - Curso de auditores internos de calidad y seguridad alimentaria. ( 14 h lectivas) Barcelona
               5 - Módulo 1: Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria
               6 - Módulo 2: Auditorías de la calidad y Seguridad Alimentaria       
       12 - Gestión de alérgenos (6 horas lectivas) | Valencia  NOU
       14 - Etiquetado alimentario (7 horas lectivas) | Barcelona
20 y 21- Destrucción térmica de microorganismos en procesos de pasterización y esterilización ( 13 h lectivas) Barcelona
        28 - Food Defense (7 horas lectivas) | Barcelona
       

WEBINARS 2019

FEBRER

15 - Portal 2.0 de evaluación del riesgo de fraude en materias primas. Free-WB COMPLET veure 2ona edició  25 Febrer  Portal 2.0 de evaluación del riesgo de fraude en materias primas. 
27 - Test Sensorial para la validación de nuevas fórmulas, líneas o procesos. Test de similitud y preferencia NOU
22 - Informe nutricional acreditado Free-WB
25 - Portal 2.0 de evaluación del riesgo de fraude en materias primas. Free-WB
26 - Identificación de especies microbianas: introducción a nuevas metodologías Free-WB
28 - Certificados de conformidad del etiquetado, con acreditación ENAC nº 646/EI589 Free-WB

MARÇ

  1 - Evaluación del riesgo de alérgenos en un alimento
  8 - Materiales en contacto con alimentos. Marco legal
15 - Perfiles minerales. Herramienta para el control del fraude alimentario Free-WB
22 - La fibra alimentaria: categorías, métodos analíticos y resultados Free-WB

ABRIL

  5 - Environmental control plan
12 - Detección de alérgenos en alimentos: interpretación de resultados

MAIG

14 - Etiquetado de alimentos NOU
17 - Etiquetado de alimentos ecológicos
21 - Etiquetado nutricional (Es recomana fer abans Etiquetado de alimentos) NOU
28 - Etiquetado. Declaraciones nutricionales y saludables  (Es recomana fer abans  Etiquetado de alimentos i Etiquetado nutricional )NOU

JUNY

  7 - Etiquetado de complementos alimenticios

OCTUBRE

  4 - CHALLENGE TEST: Herramienta para visualizar si la Listeria monocytogenes se desarrolla, o no, a lo largo de la vida comercial y, si lo hace,a qué velocidad se desarrolla 
15 - Sensory Cap 1: Cómo diseñar una prueba de consumidores para mejorar mi producto
22 - Formadores internos de manipuladores de alimentos NUEVO
23 - Etiquetado de productos no alimentarios NUEVO
29 - Sensory Cap 2: Interpretación estadística para no estadísticos ( Se recomienda hacer antes el Sensory Cap 1)

NOVEMBRE

  8 - Estudios para conocer la degradación de las vitaminas a lo largo de la vida comercial 
13 - Sensory Cap 3: Introducción a lasTécnicas cualitativas en estudios con consumidores  | NUEVO . ( Se recomienda hacer antes el Sensory Cap 1 y 2)
15 - Residuos de Plaguicidas en alimentos. Marco legal
19 - Formación de manipuladores de alimentos NUEVO
22 - La importancia del control sensorial en los ensayos de migración de envases, etiquetas e ítems promocionales en alimentos.
27 - Sensory Cap 4: Perfiles Sensoriales rápidos con consumidores. NUEVO . ( Se recomienda hacer antes el Sensory Cap 12 y 3)

CURSOS ONLINE 2019

2, 9 y 16 Abril - Validación de kill steps en productos de baja actividad de agua NOU
9, 16, 23, 30 Mayo y 6 Junio - "Vida comercial de los alimentos: casos prácticos" 
11,18 y 25 octubre - Gestión del fraude alimentario 

Sensory Caps - Conjunt de Webinars conectats entre ells, amb la recomanació de fer-los íntegrament

15 Octubre - Sensory Cap 1: Cómo diseñar una prueba de consumidores para mejorar mi producto
29 Octubre - Sensory Cap 2: Interpretación estadística para no estadísticos 
13 Noviembre - Sensory Cap 3: Introducción a lasTécnicas cualitativas en estudios con consumidores 
27 Noviembre - Sensory Cap 4: Perfiles Sensoriales rápidos con consumidores.

Etiquetatge Alimentari - Conjunt de Webinars conectats entre ells, amb la recomanació de fer-los íntegrament

14 Mayo - Etiquetado de alimentos NOU
21 Mayo - Etiquetado nutricional NOU
28 Mayo - Etiquetado. Declaraciones nutricionales y saludables NOU

SEMINARIS 2019

28 Març - "Nuevas tendencias alimentarias: Retos y soluciones." Barcelona
5 Juny -  "Nuevas tendencias alimentarias: Retos y soluciones." Madrid
9 Octubre - "Nuevas tendencias alimentarias: Retos y soluciones." Burgos
7 Noviembre - "Nuevas tendencias alimentarias: Retos y soluciones." Valencia

Els nostres assajos i serveis més comuns