La validació de les operacions de neteja i desinfecció en la indústria alimentària són claus per a assegurar l'eficàcia i uniformitat d'aquests processos.

Mérieux NutriSciences - Validación limpieza - Validació neteja

 

En Mérieux NutriSciences posem a la seva disposició la nostra experiència i capacitat de treball per a dissenyar i dur a terme la validació dels seus processos de neteja i desinfecció. Validem els processos de neteja i desinfecció considerant totes les diferents àrees d'aplicació:

Validació de la neteja front Al·lergògens
Validació de la desinfecció front Microorganismes
Validació de la neteja enfront de Residus de detergents i desinfectants

La validació d'un procés o operació és un estudi documentat i consistent que garanteix que un procés, treballant dins de paràmetres controlats ("procés controlat"), és capaç de complir amb determinats requeriments.

La validació dels procediments de neteja i desinfecció és un pre-requisit fonamental perquè els fabricants protegeixin la seguretat dels productes alimentaris. Els protocols de neteja han de ser validats per a garantir la seguretat, l'eficàcia, la qualitat i l'empleno dels procediments de neteja de cadascun dels equips, processos i de la totalitat d'instal·lacions de fabricació d'aliments.

Una neteja eficaç és necessària per a aconseguir condicions d'higiene adequades en qualsevol entorn de producció d'aliments. Una neteja insuficient o ineficaç pot causar una contaminació dels aliments que pot tenir el seu origen en diferents factors de risc:

 • Contaminació física de dipòsits i residus d'aliments
 • Contaminació biològica per bacteris i altres microorganismes
 • Contaminació creuada de proteïnes al·lergògenes en la cadena alimentària
 • Contaminació química per residus de detergents i desinfectants que encara són presents després d'una esbandida insuficient.

El protocol de validació de neteja i desinfecció s'ha de confeccionar prenent en consideració múltiples aspectes entre ells:

 • Els requeriments que ha d'assegurar l'operació o procés.
 • La descripció dels productes processats en la línia a validar, abans i després de la neteja.
 • La descripció del procés, amb especial atenció als paràmetres crítics de gestió d'aquest.
 • Assegurar que la totalitat dels equips del procés han estat ben instal·lats
 • Triar els valors dels paràmetres crítics del procés o operació, sota els quals es durà a terme la validació, i definir com es durà a terme la seva vigilància durant la validació.
 • Identificació dels punts de mostreig més apropiats
 • Validació de les tècniques i material de mostreig
 • Selecció de mètodes analítics
 • Redacció de l'informe de validació
 • Vigilància de l'estat de validació

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...