Els estudis de validació de processos asseguren que un procés pugui aconseguir el nivell objectiu de seguretat i/o complir amb els requisits reglamentaris.

Què és una validació de procés?

merieux_nutrisciences_validacion_de_procesos.png

La validació de processos és un estudi documentat i consistent que garanteix que un procés, treballant dins de paràmetres controlats ("procés controlat"), produeixi productes acabats dins dels requisits de seguretat alimentària.

Atès que el procés es duu a terme dins dels paràmetres controlats del procés, podem assegurar que els perills alimentaris estan vigilats i per tant controlats.

Mérieux NutriSciences creu fermament que els factors clau per a gestionar la seguretat alimentària a través del procés són:

• El coneixement de la realitat del procés.
• El coneixement que el procés funciona sota paràmetres controlats.
• La validació de l'eficiència del procés.

La validació del procés, operant amb els paràmetres adversos que afecten l' aliment, assegura l'eliminació o evita l'entrada del perill a estudiar.

 

Quins processos s'han de validar:

La nostra experiència pot ajudar-lo a validar:

• Processos tèrmics per a la destrucció / reducció de patògens (esterilització, pasteurització, esterilització en productes àcids, tractaments tèrmics per a productes de baixa activitat d'aigua, UHT, cocció, assecat ...)
• Processos de neteja enfront d'al·lergògens i residus de detergents.
• Processos de desinfecció (enfront microorganismes i/o residus de productes de desinfecció)
• Processos no tèrmics per a la destrucció / reducció de patògens (alta pressió, marinat, acidificació ...)
• Mesures de mitigació per a la reducció d'acrilamida.
• Reducció / no creixement d'uns certs patògens en aliments o ingredients.
• Declaracions nutricionals i de salut o de vitamines i minerals.
• Processos de mescla
• Detectors de metalls, altres matèries estranyes, imants, tamisos.

 

El nostre mètode ...

... Treballem en estreta col·laboració amb els nostres clients per a dissenyar la millor manera d'executar la validació i seguir fins a la seva finalització. Amb el millor disseny, la nostra validació obtindrà els resultats més fiables. Complint amb protocols reconeguts en la indústria, els nostres tècnics aporten experiència altament especialitzada a cada estudi de validació. En cada etapa dels nostres projectes dissenyats a mida, el nostre equip el mantindrà informat i involucrat en el procés.

Les etapes de validació són:

• Disseny de validació
• Implementació de la validació.
• Presa de decisions i elaboració de l'informe.

Els nostres estudis de validació (informes) poden proporcionar avaluacions independents, fiables i imparcials.

Els estudis i informes de validació de processos de Mérieux NutriSciences són reconeguts en tota la indústria per la seva atenció als detalls. Els nostres experts lliuren informació precisa per a les seves decisions de seguretat alimentària, proporcionant-li dades processables per a verificar l'efectivitat dels seus processos de producció i garantir la seguretat dels seus productes acabats.

 

Tenim:

• Més de 10 anys d'experiència en validació de processos.
• Un equip mundial que forma una xarxa de coneixement.
• Múltiples publicacions científiques sobre validació de processos.
• 7 centres d'excel·lència la UE amb més de 10 experts especialitzats en validació de processos.
• Més de 1000 validacions de processos realitzades amb èxit a tot el món.

 

 

Els nostres assajos i serveis més comuns

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...