Els Centres d'Innovació de Mérieux NutriSciences a Europa i Amèrica del Nord ofereixen una gamma completa de serveis innovadors d'anàlisis, desenvolupament de mètodes i serveis de validació de mètodes a les indústries d'aliments i complements dietètics

Adaptem les nostres solucions a la seva mesura, la qual cosa ajuda a desenvolupar processos innovadors per identificar i detectar contaminants, patògens, adulteracions, autenticitat de producte, frau, etc...

A més, els fabricants de kits de diagnòstic de tot el món confien en la nostra àmplia experiència i personal capacitat per oferir una visió i comprensió dels mètodes de química i microbiologia per a la indústria alimentària, especialment protocols reconeguts AOAC-ISO.                                          

En microbiologia, tenim una impressionant trajectòria d'estudis de validació de mètodes per a microorganismes indicadors i patògens.

La nostra experiència en química inclou tècniques d'espectrometria de masses i cromatografia, amb equips de laboratori capdavanters, incloent:

 • UHPLC/MS/MS (Triple Quad)
 • GC/MS/MS (Triple Quad)
 • HPLC/MS/MS (Trampa d'ions)
 • UPLC/UV/ESI-TOF
 • UHPLC/ESI/Exactive (OrbiTrap Technologies)
 • HPLC/UV/DAD/FLD/RID
 • HPLC Prep./UV/MS (Single Quad)
 • GC/MS (Single Quad)

En microbiologia, la nostra experiència abasta ELISA, PCR i mètodes biomoleculars en general.

Li ajudem a respondre a la necessitat contínua en la cadena de subministrament global d'aliments d'analitzar noves molècules o matrius. Podem desenvolupar noves metodologies ràpidament, d'acord amb protocols predeterminats com LoD, LoQ, rang o abast.

Podem ajudar-li a validar els nous mètodes per al control de productes i processos, vida comercial, programes d'estabilitat, etc…. Oferim validacions de mètodes qualitatius i quantitatius amb la fi de:

 • Ajudar als fabricants de kits amb el desenvolupament de nous mètodes propis
 • Comparar paràmetres de validació de mètodes existents
 • Garantir la qualitat, fiabilitat i consistència dels resultats analítics
 • Ampliar l'aplicació d'un mètode a una nova matriu
 • Verificar la capacitat d'un augment en la grandària de mostra en mètodes de detecció de patògens per millorar la sensibilitat del mètode

Les següents tasques addicionals es duen a terme per als nostres clients diàriament:

 • Estudis d'alliberament / absorció
 • Caracterització de mescles de polímers en material en contacte amb aliments
  • Utilitzant les últimes tecnologies d'alta resolució acoblada a espectrometria de masses, duem a terme la caracterització qualitativa de polímers i la detecció de substàncies en matrius alimentàries.
 • Determinació composts desconeguts / impureses / productes de degradació / metabòlits
  • Identificació d'impureses desconegudes / productes de degradació/ metabòlits i validació dels resultats amb materials de referència certificats.
 • Purificació / Aïllament / Preparació de patrons purs
  • Escalar alguns mètodes cromatogràfics (d'analítica a semi-prep.) amb la finalitat de fraccionar / purificar / aïllar molècules pures

Els assajos d'aptitud determinen l'acompliment dels laboratoris individuals en les proves o mesuraments específics. També coneguts com inter-comparacions entre laboratoris, en aquests programes es comparen els resultats obtinguts per diferents laboratoris i s'utilitzen per controlar el correcte funcionament dels laboratoris.

Mérieux Nutriciencias és pioner de la indústria en programes de inter-comparació. Oferim programes personalitzats per avaluar la competència tècnica dels seus laboratoris de referència i la seva competència enfront d'altres entitats d'anàlisis.

Com a part dels nostres Serveis, preparem mescles homogènies de matrius alimentàries i enviem aquestes mostres al seu laboratori. A continuació, avaluem els seus resultats i li proporcionem una anàlisi estadística exhaustiva del rendiment del seu laboratori.

Els programes d'aptitud poden oferir una sèrie de beneficis aportant-li:

 • Augment de la confiança en els procediments d'anàlisis del seu laboratori
 • Identificació dels problemes potencials
 • Dades de la variabilitat analítica
 • Dades documentades per a l'administració, organismes d'acreditació i els seus clients

Els nostres programes d'aptitud proporcionen informació objectiva per fer les millores necessàries en el seu laboratori, juntament amb informació crítica sobre el nivell de variació en el seu procés de producció. En programes com Six Sigma, entendre i reduir la variació del procés requereix el coneixement de la variació inherent a la fase de mesurament analític. La reducció de la variació analítica pot ser una forma important de reduir el cost del seu producte.

Els nostres assajos i serveis més comuns

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...