La presencia de partícules estranyes en un aliment pot ser causa de costoses reclamacions i de pèrdua de valor de la Marca. Quan el fet es presenta, es fonamental procedir a la seva identificació per coneixer el posible origen de les mateixes i implementar les oportunes accions correctores.

Disposem d’un equip de persones especialitzar en la funció d’identificar les partícules estranyes presents en els aliments. Amb els seus coneixements, experiencia i la ajuda de tècniques variades, especialitzades i sofisticades (observació ocular, lipa estereoscópica, microscopi, microscopi electrònic (SEM), identificació de la composició per FTIR (de 4000 a 450 cm-1 per la técnica de μ-ATR), estudis d’ADN, cromatografies, masses-masses, ICP, solubilitats diferencials,…) l’equip en questió aborda l’estudi de tot tipus de partícules estranyes trobades en un aliment. El porcentatge d’èxit en les identificacions és superior al 90% dels casos.

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...