Tots els materials que entren en contacte amb els aliments han de ser controlats acuradament amb la finalitat d'evitar qualsevol risc de contaminació i per garantir el compliment dels requisits de salut i seguretat.

 

Des de les matèries primeres fins als productes acabats, Mérieux NutriSciences pot col·laborar en l'elecció de la solució analítica correcta per ajudar a garantir que els seus productes compleixen amb els estàndards legals internacionals. Les nostres anàlisis demostren el compliment i l'adequació dels materials en contacte amb aliments, incloent objectes de plàstic, ceràmica, cel·lulosa regenerada, metalls i aliatges de metalls, cautxú, paper i cartró, vidre, fusta, suro i altres materials que no estan regulats específicament..

Els nostres serveis de proves d'alta qualitat inclouen amplis informes escrits de conformitat amb els requisits legals per avaluar la conformitat del producte.

Anàlisi de conformitat de materials en contacte amb aliments

Test de migració (Total i específica)

 • migració global és la quantitat de substàncies que migran des del material a un líquid que simula la capacitat d'extracció de l'aliment.
 • migració específica és la quantificació de certes substàncies en un simulant líquid alimentari.

Control de la Quantitat màxima

 • Anàlisi per verificar la Quantitat Màxima (MQ) d’una substancia prohibida en un material plàstic.

Escombratge i confirmació

 • Anàlisi d’escombratge per verificar la presencia de compostos que potencialment poden migrar des del material a l’aliment, (tinta d’impressió, altres materials, etc.)
 • Anàlisi GC / MS per identificar i quantificar les substàncies volàtils capaços de migrar des de l’envàs a l’espai de cap, a l’interior de l’envàs.

Paper i cartró

 • Control dels requisits de composició i puresa dels materials de paper i cartró, d’acord amb es recomanacions legals i de la industria internacionals.
 • Determinació dels contaminants en el paper i cartró (MOSH, MOAH, DIPN, ftalatos, etc.).

Ceràmica

 • Migració específica de cadmi i plom

Acer inoxidable

 • Migració total i específica de níquel, crom i manganès
 • Verificació de la composició de l'acer inoxidable

Alumini

 • Verificació de la composició dels objectes d'alumini destinats a entrar en contacte amb aliments

Màquines en contacte amb aliments

 • Compliment del material de contacte de màquines de cafè, petits electrodomèstics, sistemes d'aigua potable, utensilis de cuina.

Altres Serveis analítics

Mérieux NutriSciences ofereix una gamma completa d'anàlisis dedicades als materials destinats a entrar en contacte amb els aliments, incloent la caracterització físic-química. Això li permet avaluar tots els aspectes possibles dels seus productes, des del disseny i la fabricació fins a l'ús i disposició per part dels consumidors.

 • Anàlisi de materials polimèrics i avaluació de les seves característiques
 • Avaluació de la resistència
 • Avaluació de l'impacte ambiental
 • Estudis de biodegradabilitat i compostabilitat

Anàlisi Sensorial

 • Test d’olor i sabor
 • Anàlisi d'olor i olor estranya (taint) en paper i cartró destinat a entrar en contacte amb aliments.
 • Avaluació de la practicitat
 • Avaluació de la apreciació dels consumidors del envasat del producte
 • Avaluació de l‘armonía entre l’envàs i el concepte
 • Etc.

Enllaç a Anàlisi Sensorial i Estudis amb consumidors

Consultoria reglamentària i avaluació de riscos

Oferim assessorament legal i tècnic d’acord a la reglamentació internacional:

 • Avaluació de la documentació tècnica per identificar les característiques crítiques dels materials i redacció de protocols analítics específics
 • Avaluació del compliment de llistes positives de substàncies utilitzades en la producció dels materials regulats per normes específiques (per exemple, plàstics, paper, cautxú, etc.).
 • Avaluació de la declaració de conformitat per als productes en contacte amb aliments
 • Avaluació del compliment de l'etiquetatge d'acord a les normatives vigents

Documentació i formació d'acord a les necessitats del client

També li pot interessar:

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...