Mérieux NutriSciences - Food Manufacturing - Fabricantes de alimentos - Fabricants d'aliments

La principal tasca de qualsevol producte alimentari és assegurar l'energia que el cos necessita. Els aliments són diferents depenent del tipus d'organisme que els consumeix (ésser humà, animals productors d'aliments, mascotes) i la seva fase de creixement.

El mercat global ofereix actualment grans oportunitats per exportar productes alimentaris en qualsevol part del món; No obstant això, aquesta oportunitat també oculta perills, comunament anomenats "fraus alimentaris", que són cada vegada més difícils de detectar i que constitueixen una amenaça constant per a tota la indústria alimentària.

Totes les empreses alimentàries han de garantir la idoneïtat per al consum dels seus productes d'acord amb les normes actuals de protecció de la salut dels consumidors, així com la protecció de la seva marca als mercats nacionals i internacionals.

Mérieux NutriSciences és un soci d'empreses alimentàries i aporta el seu coneixement i experiència en l'anàlisi de processos (anàlisis químics, físics i microbiològics dels productes alimentaris) i en l'àmbit regulatori, així com en la consultoria en seguretat alimentària.

Els nostres laboratoris busquen estar constantment a l'avantguarda, adquirint i mantenint l'acreditació per a totes les anàlisis rellevants per a la indústria alimentària.

L'experiència tècnica provada del personal permet a Mérieux NutriSciences donar als clients respostes adequades a les necessitats i dificultats que afronten durant la fabricació.

La qualitat i seguretat dels aliments és la nostra filosofia al seu servei.
Tots els nostres departaments, des de microbiologia i virologia i contaminants multi-residus, al·lèrgens i composició de macro i micro elements; estan constantment actualitzats i compromesos diàriament per garantir la qualitat total de la cadena alimentària.
El personal està a la seva disposició per comprovar quina és la forma més apropiada per transportar les seves mostres (amb especial cura en productes peribles) des de les seves plantes fins als nostres laboratoris.

Tots els nostres centres en tot el país també poden recollir directament les seves mostres i garantir el seu posterior trasllat al laboratori corresponent.

Els nostres assajos i serveis més comuns

Descobreixi tots els nostres serveis

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
26 de Octubre de 2021
  El 8 d'octubre de 2021, la Unió Europea va aprovar la prohibició de l'ús com a additiu colorant del diòxid de titani, que s'utilitza en productes com a xiclets, pastissos, complements alimen...
26 de Octubre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  Els extractes de te verd són ingredients utilitzats en complements alimentosos, encara que el seu ús no està regulat actualment ni per la normativa europea (Reglament 1925/2006) ni per la no...