Mérieux NutriSciences - Labeling and regulatory - Etiquetado y Consultoria Reglamentaria - Etiquetatge i Consultoria Reglamentaria

L’etiquetatge dels aliments està subjecte a regulacions cada cop més complexes. Assegurar que els seus productes alimentosos estan correctament etiquetats d’acord amb les lleis locals, regionals i internacionals pot ser una tasca difícil.

Mérieux NutriSciences ofereix una gamma de serveis de Consultoria d’etiquetatge d’aliments per ajudar-lo amb l’etiquetatge de productes existents i de noves formulacions, així com el compliment de les disposicions legals aplicables en diferents països i regions. Per altra banda, quan es tracta d’exportar aliments arreu del món, una traducció literal de textos d’etiquetatge per un traductor de llengua nativa no sempre és suficient.

Consulti tots els nostres serveis d’etiquetatge aquí: https://regulatory.mxns.com/es/etiquetado/servicios-de-conformidad-del-etiquetado

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
26 de Octubre de 2021
  El 8 d'octubre de 2021, la Unió Europea va aprovar la prohibició de l'ús com a additiu colorant del diòxid de titani, que s'utilitza en productes com a xiclets, pastissos, complements alimen...
26 de Octubre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  Els extractes de te verd són ingredients utilitzats en complements alimentosos, encara que el seu ús no està regulat actualment ni per la normativa europea (Reglament 1925/2006) ni per la no...