Mérieux NutriSciences - Labeling and regulatory - Etiquetado y Consultoria Reglamentaria - Etiquetatge i Consultoria Reglamentaria

L’etiquetatge dels aliments està subjecte a regulacions cada cop més complexes. Assegurar que els seus productes alimentosos estan correctament etiquetats d’acord amb les lleis locals, regionals i internacionals pot ser una tasca difícil.

Mérieux NutriSciences ofereix una gamma de serveis de Consultoria d’etiquetatge d’aliments per ajudar-lo amb l’etiquetatge de productes existents i de noves formulacions, així com el compliment de les disposicions legals aplicables en diferents països i regions. Per altra banda, quan es tracta d’exportar aliments arreu del món, una traducció literal de textos d’etiquetatge per un traductor de llengua nativa no sempre és suficient.

Consulti tots els nostres serveis d’etiquetatge aquí: https://regulatory.mxns.com/es/etiquetado/servicios-de-conformidad-del-etiquetado

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
27 de Juliol de 2020
Noticies Locals
  En data 12 de juny s'ha publicat el Reglament (UE) 2020/771 que modifica l'annex II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 i l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012 quant a l'ús de annato,...