Mérieux NutriSciences - Labeling and regulatory - Etiquetado y Consultoria Reglamentaria - Etiquetatge i Consultoria Reglamentaria

L’etiquetatge dels aliments està subjecte a regulacions cada cop més complexes. Assegurar que els seus productes alimentosos estan correctament etiquetats d’acord amb les lleis locals, regionals i internacionals pot ser una tasca difícil.

Mérieux NutriSciences ofereix una gamma de serveis de Consultoria d’etiquetatge d’aliments per ajudar-lo amb l’etiquetatge de productes existents i de noves formulacions, així com el compliment de les disposicions legals aplicables en diferents països i regions. Per altra banda, quan es tracta d’exportar aliments arreu del món, una traducció literal de textos d’etiquetatge per un traductor de llengua nativa no sempre és suficient.

Consulti tots els nostres serveis d’etiquetatge aquí: https://regulatory.mxns.com/es/etiquetado/servicios-de-conformidad-del-etiquetado

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

25 de Febrer de 2020
Noticies Locals
  El pròxim 1 d'abril de 2020 serà aplicable el Reglament d'Execució (UE) 2018/775 de la Comissió, de 28 de maig de 2018, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació de l'article 26, apart...
25 de Febrer de 2020
Noticies Locals
  El passat 17 de febrer es va publicar el Reglament d'Execució (UE) 2020/206 de la Comissió pel qual s'autoritza la comercialització de polpa, suc de polpa i suc concentrat de polpa de Theobr...