Mérieux NutriSciences - Labeling and regulatory - Etiquetado y Consultoria Reglamentaria - Etiquetatge i Consultoria Reglamentaria

L’etiquetatge dels aliments està subjecte a regulacions cada cop més complexes. Assegurar que els seus productes alimentosos estan correctament etiquetats d’acord amb les lleis locals, regionals i internacionals pot ser una tasca difícil.

Mérieux NutriSciences ofereix una gamma de serveis de Consultoria d’etiquetatge d’aliments per ajudar-lo amb l’etiquetatge de productes existents i de noves formulacions, així com el compliment de les disposicions legals aplicables en diferents països i regions. Per altra banda, quan es tracta d’exportar aliments arreu del món, una traducció literal de textos d’etiquetatge per un traductor de llengua nativa no sempre és suficient.

Consulti tots els nostres serveis d’etiquetatge aquí: https://regulatory.mxns.com/es/etiquetado/servicios-de-conformidad-del-etiquetado

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

14 de Gener de 2020
Noticies Locals
  En data 18 de desembre es va publicar en el DOUE el Reglament d'execució (UE) Núm. 2019/2164 que modifica el Reglament (CE) Núm. 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del...
19 de Desembre de 2019
Noticies Locals
  Los hidrocarburos de aceites minerales (MOH) son compuestos químicos derivados de la destilación del petróleo, pero también se producen sintéticamente a partir de carbón, gas natural y bioma...